Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse TN 2018-02-01.pdföppnas i nytt fönster 3.2 MB 2018-01-25 18.19
Kallelse TN 2018-02-01_meddelande Protokoll.pdföppnas i nytt fönster 15 kB 2019-03-01 14.02
Kallelse TN 2018-02-01_ärende 16.pdföppnas i nytt fönster 142.1 kB 2019-03-01 14.02
Kallelse TN 2018-03-01 pdf.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2018-02-22 12.49
Kallelse TN 2018-03-01_meddelande Protokoll.pdföppnas i nytt fönster 20.8 kB 2018-03-01 11.54
Kallelse TN 2018-03-01 Anmälan delegeringsbeslut mars 2018.pdföppnas i nytt fönster 43.2 kB 2018-03-01 11.54
Kallelse TN 2018-03-01_meddelande 2 Ods skola.pdföppnas i nytt fönster 52.4 kB 2018-03-02 12.17
Kallelse TN 2018-03-29.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-03-29 14.00
Kallelse TN 2018-03-29_meddelande 1_FSG_protokoll.pdföppnas i nytt fönster 21.5 kB 2019-03-01 14.05
Kallelse TN 2018-03-29_meddelande 2_Anmälan delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 118.6 kB 2018-03-29 14.00
Kallelse TN 2018-05-03.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2018-04-25 16.06
Kallelse TN 2018-05-03_meddelande 1_FSG protokoll.pdföppnas i nytt fönster 218.9 kB 2019-03-01 14.03
Kallelse TN 2018-05-03_meddelande_2_Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden maj 2018.pdföppnas i nytt fönster 445.7 kB 2019-03-01 14.03
Kallelse TN 2018-06-07.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-05-31 12.52
Kallelse TN 2018-06-07_ meddelande 2_Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden.pdföppnas i nytt fönster 443.6 kB 2018-06-07 15.29
Kallelse TN 2018-06-07_Extra ärende- Uppvärmning Gäsenegården.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2018-06-07 15.29
Kallelse TN 2018-08-30.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-08-23 15.44
Kallelse TN 2018-08-30_Komplettering_Ärende 3.pdföppnas i nytt fönster 443.1 kB 2018-08-29 12.59
Kallelse TN 2018-10-04.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2018-10-01 13.44
Kallelse TN 2018-10-04_meddelande_FSG protokoll.pdföppnas i nytt fönster 68.7 kB 2018-10-03 17.34
Kallelse TN 2018-10-04_Extra ärende 1 ch 2.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-10-04 13.19
Kallelse TN 2018-11-01.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2018-10-25 12.35
Kallelse TN 2018-11-29.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB 2018-11-22 13.29

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd