Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse_KF_2018-02-13.pdföppnas i nytt fönster 8.5 MB 2019-02-19 11.48
Kallelse_KF_2018-02-13_komplettering_med_2_ärenden.pdföppnas i nytt fönster 629.8 kB 2019-02-19 11.48
Kallelse_KF_2018-03-13.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2019-02-19 11.48
Kallelse_KF_2018-03-13, komplettering.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2019-02-19 11.48
Kallelse_KF_2018-04-10.pdföppnas i nytt fönster 7.3 MB 2019-02-19 11.48
Kallelse_KF_2018-05-15.pdföppnas i nytt fönster 7.5 MB 2018-05-09 08.54
Kallelse_KF_2018-05-15_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 46.4 MB 2018-05-08 10.09
Kallelse_KF_2018-05-15_Ärende_8_Årsrdovisning Herrljunga kommun 2017.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2018-05-08 10.09
Kallelse_KF_2018-05-15_Ärende 12 komplettering.pdföppnas i nytt fönster 608.9 kB 2019-03-01 13.57
Kallelse_KF_2018-06-19.pdföppnas i nytt fönster 12.4 MB 2018-06-11 12.18
Kallelse_KF_2018-06-19_Rättelse_Ärende 4.pdföppnas i nytt fönster 619.9 kB 2019-03-01 14.00
Kallelse_KF_2018-06-19_ Komplettering Ärende 10.pdföppnas i nytt fönster 499.4 kB 2019-03-01 14.00
Kallelse_KF_2018-06-19_Extra ärende 1.pdföppnas i nytt fönster 595.6 kB 2019-03-01 14.00
Kallelse_KF_2018-06-19_Komplettering_Extra ärende 1.pdföppnas i nytt fönster 563.6 kB 2019-03-01 14.00
Kallelse_KF_2018-09-04.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2018-08-28 10.06
Kallelse_KF_2018-10-23.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2018-10-16 09.00
Kallelse_KF_2018-11-13.pdföppnas i nytt fönster 12.7 MB 2018-11-06 08.50
Kallelse KF 2018-11-13 Kompletterande handlingar Ärende 4.pdföppnas i nytt fönster 407.9 kB 2018-11-13 13.13
Kallelse_KF_2018-12-03.pdföppnas i nytt fönster 584.6 kB 2018-11-26 08.58
Kallelse_KF_2018-12-11.pdföppnas i nytt fönster 9.8 MB 2018-12-03 12.11
KF kallelse 2018-12-11 Extra ärende 1.pdföppnas i nytt fönster 5.2 MB 2018-12-10 15.28
KF kallelse 2018-12-11 Extra ärende 2.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2018-12-10 15.28

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd