Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse_KF_2017-02-14.pdföppnas i nytt fönster 19.8 MB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-03-14.pdföppnas i nytt fönster 28.7 MB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-03-14_Extra ärende_meddelande.pdföppnas i nytt fönster 123.6 kB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-03-14_Meddelande.pdföppnas i nytt fönster 702.8 kB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-04-11.pdföppnas i nytt fönster 15.2 MB 2019-03-14 10.21
Kallelse_KF_2017-04-11_Extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 674.5 kB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-05-16.pdföppnas i nytt fönster 26.7 MB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-05-16_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 28.6 MB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-05-16_Ärende 4, Årsredovisning Herrljunga kommun 2017, med komplettering.pdföppnas i nytt fönster 5.2 MB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-05-16_Ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-08-09 15.21
Kallelse_KF_2017-06-20.pdföppnas i nytt fönster 8.4 MB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-09-05.pdföppnas i nytt fönster 17.1 MB 2017-11-27 10.07
Kallelse_KF_2017-09-05_Extra ärende_Meddelande.pdföppnas i nytt fönster 654.1 kB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-10-17.pdföppnas i nytt fönster 8.1 MB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-10-17_Extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 475.5 kB 2017-11-27 10.07
Kallelse_KF_2017-10-17_kompl_Ärende 7.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-11-27 10.07
Kallelse_KF_2017-11-14.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2019-02-19 11.43
Kallelse_KF_2017-11-14_extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 472 kB 2017-11-27 10.07
Kallelse_KF_2017-11-14_Ärende_4.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-11-27 10.07
Kallelse_KF_2017-12-12.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2017-12-05 12.27
Kallelse_KF_2017-12-12_Komplettering Ärende 1.pdföppnas i nytt fönster 19.2 MB 2019-02-19 11.43

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd