Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
2017-04-06 - extra kallelse.pdföppnas i nytt fönster 29 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_ 2017-03-20_extra_ärende.pdföppnas i nytt fönster 81.7 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-01-23.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-01-23_Delegeringsbeslut 2.pdföppnas i nytt fönster 76.8 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-01-23_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-01-23_Ärende_4_Budget.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-02-20.pdföppnas i nytt fönster 4.3 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-02-20_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-02-20_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 5 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 79 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 5.7 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Ärende_2.pdföppnas i nytt fönster 176.3 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Ärende_4.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Ärende_6 och 10.pdföppnas i nytt fönster 50.1 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Ärende_Extra1.pdföppnas i nytt fönster 59.8 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-03-20_Ärende_Extra2.pdföppnas i nytt fönster 191.2 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-04-24.pdföppnas i nytt fönster 20.1 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-04-24_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 33.4 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-04-24_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 32.2 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-04-24_Ärende 4 och extra ärenden.pdföppnas i nytt fönster 6.4 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-05-29.pdföppnas i nytt fönster 73.6 MB 2019-03-19 08.16
Kallelse_KS_2017-05-29, extra meddelande.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-05-29_ärende 1 Månadsrapport_170430.pdföppnas i nytt fönster 219 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-05-29_Ärende 2 budgetförslag 1.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-05-29_Ärende 2 budgetförslag 2.pdföppnas i nytt fönster 794.7 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-08-14.pdföppnas i nytt fönster 25.1 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-08-14_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 152.8 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-08-14_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 10.2 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2017-09-25_Ärenden.pdföppnas i nytt fönster 7.8 MB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-09-25, Extra ärende 1.pdföppnas i nytt fönster 162.7 kB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-09-25_Extra ärende 2.pdföppnas i nytt fönster 267 kB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-09-25_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-09-25_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 641.1 kB 2019-03-19 08.17
Kallelse_KS_2017-09-28_Ärende 6 Delårsrapport.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-11-20_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 84.1 kB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-11-20_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 848.2 kB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-11-20_Ärenden.pdföppnas i nytt fönster 10.7 MB 2017-11-27 10.09
Kallelse_KS_2017-12-18_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 144 kB 2017-12-11 15.20
Kallelse_KS_2017-12-18_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2017-12-11 15.20
Kallelse_KS_2017-12-18_Ärenden.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-12-11 15.20

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd