Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse_KS_2016-01-18.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2016-01-18_delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 122.1 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2016-01-18_extra_ärende.pdföppnas i nytt fönster 110.9 kB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2016-01-18_meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2016-01-18_ärende_2.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-08-09 16.08
Kallelse_KS_2016-02-15 extra ärende 2.pdföppnas i nytt fönster 296.9 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-02-15.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-02-15_Befintliga_ägardirektiv.pdföppnas i nytt fönster 250.9 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-02-15_Extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 452.6 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-02-15_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 363.1 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-02-15_Ärende 3.pdföppnas i nytt fönster 464.6 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 325.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21_Meddelande_Extra.pdföppnas i nytt fönster 997.7 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21_ärende_1.pdföppnas i nytt fönster 151.7 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-03-21_Ärende_10_bilagor.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-04-18.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-04-18_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 68.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-04-18_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-04-18_Ärende_16.pdföppnas i nytt fönster 211.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-05-23.pdföppnas i nytt fönster 11.4 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-05-23_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 10.5 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-05-23_ärende_4.pdföppnas i nytt fönster 315.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-08-15.pdföppnas i nytt fönster 7.4 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-08-15_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 81.8 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-08-15_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-08-15_ärende_11.pdföppnas i nytt fönster 194.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-08-15_ärende_11-NY.pdföppnas i nytt fönster 282.2 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19.pdföppnas i nytt fönster 8.2 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 77.1 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_kompl_ärende_4.pdföppnas i nytt fönster 90.8 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_TJS_info4.pdföppnas i nytt fönster 48.4 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_Ärende_9.pdföppnas i nytt fönster 170.8 kB 2017-08-09 16.09
Kallelse_KS_2016-09-19_extra_och_ärende_2.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-04-12 10.22
Kallelse_KS_2016-10-17.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-10-17_Delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 486.3 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-10-17_Delegeringsbeslut_2.pdföppnas i nytt fönster 433.1 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-10-17_extra_manadsuppfoljning_meddelande.pdföppnas i nytt fönster 775.3 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-10-17_Meddelande_29.pdföppnas i nytt fönster 322.7 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-10-17_Meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 8.4 MB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-11-14.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-11-14_delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 450.9 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-11-14_meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-11-14_ärende_6.pdföppnas i nytt fönster 638.4 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-12-12.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-12-12_delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 585 kB 2017-08-09 16.10
Kallelse_KS_2016-12-12_meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-08-09 16.10

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd