Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse BN 2016-02-01.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2017-09-26 10.49
Kallelse BN 2016-03-07.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-09-26 10.49
Kallelse BN 2016-04-04.pdföppnas i nytt fönster 3.6 MB 2017-09-26 10.49
FSG 2016-03-24.pdföppnas i nytt fönster 72.2 kB 2017-09-26 10.49
Kallelse BN 2016-05-09.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2017-09-26 10.49
Kallelse BN 2016-06-20.pdföppnas i nytt fönster 5.5 MB 2017-09-26 10.49
FSG protokoll och anteckningar 2016-06-09.pdföppnas i nytt fönster 263.3 kB 2017-09-26 10.49
Kallelse BN 2016-08-29.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-08-29_yrkande till ärende 2 Protokoll MBL.pdföppnas i nytt fönster 87.8 kB 2017-09-26 10.50
Extra ärende BN 2016-08-29 Skolskjutsupphandling 2017.pdföppnas i nytt fönster 44.8 kB 2017-09-26 10.50
Utvärdering Sommarskola 2016.pdföppnas i nytt fönster 198.4 kB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-10-03.pdföppnas i nytt fönster 7.3 MB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-10-03_meddelande 8, MBL-protokoll.pdföppnas i nytt fönster 91.8 kB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-10-03_Ärende 4 (budget 2017).pdföppnas i nytt fönster 700.4 kB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-11-07.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-12-05_Del1.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-12-05_Del2.pdföppnas i nytt fönster 14.8 MB 2017-09-26 10.50
Kallelse BN 2016-12-05_ärende 2 kompletterande underlag.pdföppnas i nytt fönster 624.5 kB 2017-09-26 10.50
Meddelande 5 FSG-protokoll.pdföppnas i nytt fönster 258.8 kB 2017-09-26 10.50

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd