Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse TN 2017-02-02.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-02-02_extra ärende - Gatulampor i Grude.pdföppnas i nytt fönster 46.5 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-02-02_Meddelande 1 FSG-protokoll.pdföppnas i nytt fönster 23.7 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-02-02_ärende 20 beslutsunderlag.pdföppnas i nytt fönster 113.4 kB 2017-09-26 11.11
TN 2017-02-02_Anmälan delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 37.4 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-03-01.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-03-01_Meddelande 1.pdföppnas i nytt fönster 23.1 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-03-30.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-03-30_Beslutsunderlag ärende 9 beslut BN 2017-03-27 § 35.pdföppnas i nytt fönster 1009.8 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-03-30_Beslutsunderlag ärende 12 Tjs snöröjningsparameter.pdföppnas i nytt fönster 59.8 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-05-04.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-05-04_Anmälan delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 37 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-05-04_Beslutsunderlag ärende 7 Tjs.pdföppnas i nytt fönster 47.4 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-05-04_Meddelande 2_FSG Protokoll 2017-05-04.pdföppnas i nytt fönster 22.6 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-05-04_Meddelande 6.pdföppnas i nytt fönster 527.7 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-06-08.pdföppnas i nytt fönster 6.4 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-06-08_Anmälan delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 37 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-06-08_Meddelande 1 FSG-Protokoll 2017-06-02.pdföppnas i nytt fönster 21.4 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-08-31.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-08-31_Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden juni, juli, aug 2017.pdföppnas i nytt fönster 37.4 kB 2017-09-26 11.11
Kallelse TN 2017-10-05.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-10-05_Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden sept 2017.pdföppnas i nytt fönster 37 kB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-10-05_Meddelande 1 FSG-Protokoll.pdföppnas i nytt fönster 25.4 kB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-11-02.pdföppnas i nytt fönster 12.2 MB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-11-02_Anmälan delegeringsbeslut TN okt 2017.pdföppnas i nytt fönster 37.1 kB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-11-02_Meddelande 1 FSG-protokoll.pdföppnas i nytt fönster 113.8 kB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-11-30 meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 932.6 kB 2017-11-27 10.02
Kallelse TN 2017-11-30.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2017-11-27 10.02
Kallelse_TN_2017-11-30_Extra_Meddelande_FSG protokoll 2017-11-29.pdföppnas i nytt fönster 78 kB 2017-11-30 10.14
Kallelse TN 2017-11-30_Anmälan_delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 289.5 kB 2017-12-04 11.20

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd