Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse TN 2016-02-02.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-02-02_del.beslut feb 2016.pdföppnas i nytt fönster 54.6 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-02-02_meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 931.4 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-03.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-03-31.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-31__delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 37.2 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-31_beslutsunderlag om upphävande.pdföppnas i nytt fönster 55.5 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-31_extra ärende omdisponering av medel.pdföppnas i nytt fönster 41 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-31_extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 107 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-03-31_meddelande.pdföppnas i nytt fönster 23.4 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-05-04.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2017-09-26 11.15
TN Kallelse 2016-06-09.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2017-09-26 11.12
TN Kallelse 2016-06-09_Info 3.pdföppnas i nytt fönster 20.7 MB 2017-09-26 11.12
TN Kallelse 2016-06-09_Info 4.pdföppnas i nytt fönster 824.3 kB 2017-09-26 11.12
Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden juni 2016.pdföppnas i nytt fönster 291.7 kB 2017-09-26 11.12
FSG-Protokoll 2016-06-09.pdföppnas i nytt fönster 141.4 kB 2017-09-26 11.12
Information 6 Bostadsanpassning.pdföppnas i nytt fönster 237.1 kB 2017-09-26 11.12
Kallelse TN 2016-09-01.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-09-01_Meddelande 1.pdföppnas i nytt fönster 441.5 kB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-10-06.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2017-09-26 11.14
Kallelse TN 2016-10-06_bilaga delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 12.2 kB 2017-09-26 11.14
Kallelse TN 2016-10-06_meddelande 1 (FSG prot).pdföppnas i nytt fönster 23.2 kB 2017-09-26 11.14
Kallelse TN 2016-10-06_meddelande 3 (KPR KFR prot).pdföppnas i nytt fönster 481.4 kB 2017-09-26 11.14
Kallelse TN 2016-11-03.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-11-03_Anmälan delegeringsbeslut tekniska nämnden nov 2016.pdföppnas i nytt fönster 37.3 kB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-11-03_extra ärende.pdföppnas i nytt fönster 46.1 kB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-11-03_meddelande 1.pdföppnas i nytt fönster 22.5 kB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-12-01.pdföppnas i nytt fönster 5.7 MB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-12-01_Anmälan delegeringsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 37.1 kB 2017-09-26 11.15
Kallelse TN 2016-12-01_Meddelande FSG-protokoll 2016-11-28.pdföppnas i nytt fönster 23.3 kB 2017-09-26 11.15

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd