Räddningstjänst, utbildning och tillsyn

Vårt uppdrag är i första hand att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningsinsatser i kommunen. Vi eftersträvar att du ska vara säker var du än är, på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig, vi är alltid förberedda att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka.

Beredskap och räddningsuppdrag

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun har ständigt 9 personer i beredskap som är beredda att agera i olika situationer för att rädda liv, egendom och miljö.

Under ett år genomför vi cirka 120 olika räddningsuppdrag. De vanligaste uppdragen vi rycker ut på är bränder och trafikolyckor men även olyckor med farliga ämnen, drunkningsolyckor och väderhändelser förekommer.

Larma och möt oss!

Om du råkar ut för en brand eller annan typ av olycka ska du ringa larmnummer 112. Larmoperatören pratar med dig samtidigt som han eller hon larmar ut den hjälp du behöver. Det är viktigt att du stannar kvar på olycksplatsen och möter upp räddningspersonalen. Då kan vi påbörja vårt arbete snabbare.