Privatpersoner

Här finner du de kurser som vi erbjuder till dig som privatperson. Om du har några frågor om utbildningarna kan du höra av dig till ansvarig kontaktperson som du hittar längst ner på sidan.

Brandsäkerhet i Hemmet

Din kunskap är hemmets bästa brandskydd. I Brandsäkerhet i Hemmet- konceptet ingår tre timmars utbildning om hemmets brandskydd. På utbildningen går ni igenom brandrisker, byggnadens inbyggda brandskydd, de ingående produkternas funktioner och hur man ska bete sig vid utrymning. Ni lär er också hur räddningstjänsten larmas och vad som händer när de kommer fram till brandplatsen.

Minimum 10 deltagare.

Hjärt- och lungräddning, HLR

Kursen ger deltagarna handlingsberedskap att känna igen andnings- och cirkulationsstillestånd, kunskap att skapa fria andningsvägar och ge konstgjord andning i kombination med hjärtkompression. Samt riktlinjer för behandling för luftvägstopp på vuxen människa.

Max 10 deltagare.

Hjärt- och lungräddning, HLR barn

Kursen ger deltagarna handlingsberedskap att ge livräddande första hjälp till barn och innehåller allt det du behöver veta om HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och alvarliga akuta sjukdomar.

Max 10 deltagare.

Föräldrarpaketet

Är en sammanslagning av Brandsäkerhet i hemmet och Barn HLR. Riktar sig till nyblivna föräldrar i samhället. I paketet ingår två stycken utbildnningar omfattande fem lektionstimmar. Denna kurs är i samverkan med Familjecentralen. Utbildningen bygger på att man går bägge kurserna.


Anmälan till denna kurs görs på familjecentralen

Heta arbeten

För att få göra så kallade "heta arbeten", exempelvis svetsning, kapning eller lödning, måste du gå den här utbildningen. Kursen är även avsedd för den som ska utfärda tillståndet för arbetet samt den som ska vara brandvakt. Efter genomförd kurs tillhandahåller deltagaren ett certifikat och kurslitteratur.