Registrering av lotteri

Vad gäller för registreringslotterier och finns det lotterier som inte kräver registrering

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen länk till annan webbplats(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterierlänk till annan webbplats enligt kap.6 9 § spellagen. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för gäller även bingo.

Herrljunga kommun ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Herrljunga kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 548 450 för 2019)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

När behöver lotteriet inte registreras?

En ideell förening eller registrerat trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet behöver inte registrera lotteriet när det handlar om:

 1. ett mindre lotteri som ordnas i samband med en tillställning som föreningen eller trossamfundet anordnar eller deltar i.
  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp* (cirka 7 750 kronor 2019).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.
 2. ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/60 prisbasbelopp* (cirka 775 kronor 2019).

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

Vad kostar registreringen?

Registreringen kostar 500 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. Föreningen betalar också ett arvode till idrotts- och föreningsförvaltningen för lotterikontrollantens insat

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser idrotts- och föreningsförvaltningen en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Lotteriets kontaktperson ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och kontaktpersonen för lotteriadministrationen.

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till angiven adress. Förutom ansökan ska din förening också skicka in ett antal andra handlingar, exempelvis föreningens stadgar och årsmöteshandlingar, och utse en person som är ansvarig för lotteriet, en kontaktperson. Vilka handlingar som ska bifogas framgår på ansökningsblanketten.

Blankett för ansökan om registreringslotterilänk till annan webbplats

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört fyller kontaktpersonen i redovisningen, betalar in kontrollantarvode och skickar redovisningen till kontrollanten. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till förvaltningen.

Redovisningsblankett lotterilänk till annan webbplats