Dela

Bildningsnämnd

Bildningsnämndens verksamhet omfattar förskolor, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen bedrivs i samverkan med Vårgårda kommun som också är huvudman för denna utbildning. Sedan 2015-01-01 ansvarar Bildningsnämnden också för bibliotek, musikskola och fritidsgård.

Verksamheten bedrivs vid enheter som är jämnt fördelade över hela kommunen. Förskolorna leds av förskolechefer där Innerby omfattar alla förskolor och pedagogisk omsorg i Herrljunga tätort medan Ytterby omfattar förskolorna utanför Herrljunga tätort. Skolor och fritidshem leds av rektorer. Verksamheterna präglas av en ömsesidig respekt mellan barn, elever, personal och föräldrar. Där finns en god lärmiljö som skapar förutsättningar för en bra omsorg och utbildning.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-11-14, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Presidium

Ordförande
Ingemar Kihlström (kd)
Hem 0513-311 01
Arb 0513-170 22
ingemar.kihlstrom@
admin.herrljunga.se

Vice ordförande
Robert Andersson (s)              
Tel 0738-15 27 91 
robert.andersson@
admin.herrljunga.se

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats