Dela

Bygg- och miljönämnd

Det politiska ansvaret för bygg, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänsten i Herrljunga kommun har bygg- och miljönämnden som sammanträder var femte vecka.

Uppdaterad av System, 2017-06-07, Sidansvarig: Lena-Britt Bjorklund
Presidium

Ordförande
Hans Malmquist (m)

Vice ordförande
Jarl Barkenfelt (s)

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats