Dela

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Herrljunga kommuns högsta beslutande organ. Genom allmänna val vart fjärde år utses fullmäktiges 31 ledamöter. Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Vid varje sådant tillfälle skall ett antal ärenden avgöras. Ärendena har då noga förberetts i styrelser och nämnder utsedda av fullmäktige och av anställda tjänstemän. Dagordningen annonseras i pressen.

De flesta av de frågor som kommunfullmäktige tar upp till behandling är sådana som väckts av högre myndighet, av en enskild ledamot genom motion eller av de kommunala styrelserna och nämnderna. En enskild medborgare kan också vända sig direkt till fullmäktige för att få svar på en fråga.

En frågestund hålls i början av de flesta fullmäktigesammanträden. Vidare kan även en enskild person lämna in s k medborgarförslag. Särskilda regler gäller för frågestund och medborgarförslag. För att få ett ärende behandlat kan den enskilde också vända sig till berörd styrelse, nämnd eller någon av fullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktiges sammanträden i sin helhet är offentliga (vilket inte styrelsernas och nämndernas sammanträden är.)

Det är fullmäktiges 31 förtroendevalda som fastställer kommunens budget, skatten, inriktningsmål samt övergripande frågor som planer och principer för olika verksamheter.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har kommunatyrelsens förvaltning som verkställande organ.

Uppdaterad av System, 2017-06-07, Sidansvarig: Niels Bredberg
Presidium

Ordförande
Kent Johansson (kv)

1:e v ordförande
Uno Sanfridsson (c)

2:e v ordförande
Kerstin Johansson (s)

Se tidigare inspelade sammanträden här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats