Dela

Allmänhetens frågestund

Har du frågor om kommunens verksamhet? Du är välkommen att ställa dem vid allmänhetens frågestund. Frågestunden hålls i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.

Vem kan ställa fråga?

Alla är välkomna att ställa frågor vid allmänhetens frågestund.

Vad kan frågan handla om?

Frågan kan enbart röra de verksamheter kommunen bedriver eller har ansvar för. Frågan får dock inte röra enskilda personer, myndighetsutövning eller upplevas kränkande.

När sammanträder kommunfullmäktige?

Sammanträdesplan för innevarande år finns här på webben. Sammanträden anslås på kommunens anslagstavla vid entrén på kommunhuset, Torget 1 Herrljunga. Tidpunkt för sammanträde annonseras även i Knallebladet, ca två veckor innan.

Är det allmänhetens frågestund vid varje sammanträde?

Det finns möjlighet att ställa frågor vid de flesta sammanträden. Av tidsskäl kan dock frågestunden bli inställd vid vissa sammanträden. Allmänhetens frågestund pågår aldrig längre än en halvtimme. Om frågorna inte tas upp av tidsbrist, så besvaras de vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.

Allmänhetens frågor lämnas in till kommunfullmäktiges ordförande eller administrations- och kommunikationsenheten fyra arbetsdagar före sammanträdesdagen så de kan förberedas avseende lämnande av upplysningar vid frågestunden.

Ordföranden planerar, efter samråd med presidiet, hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden.

Hur ställer jag min fråga?

En fråga lämnas in skriftligen. Det finns två sätt att lämna in en fråga på:

  • Skicka in frågan till Kommunfullmäktige, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
  • Lämna in frågan till receptionen i kommunhuset, Torget 1 Herrljunga

Underteckna med namn och ange kontaktuppgifter i form av adress och telefonnummer.

Måste jag själv gå upp i talarstolen och ställa frågan?

Nej, om du vill får du ställa frågan själv till kommunfullmäktige annars läses den upp.

Uppdaterad av Marie Nordqvist, 2017-03-15, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Frågor om allmänhetens frågestund besvaras av kommunfullmäktiges sekreterare

Marie Nordqvist
0513-17119
Marie.Nordqvist@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats