Dela

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motioner

 • Motion - Personalköp elcykel/cykel
  Inkom 171009 från Bert-Åke Johansson (S)
  Diarienummer 215/17
 • Motion om lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och rörelsehindrade
  Inkom170929 från Bert-Åke Johansson (S)
  Diarienummer 208/17
 • Motion -  Staty av Helgonet Elisabeth Hesselblad
  Inkom 170612 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 140/17
 • Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum
  Inkom 170407 från Jan-Olof Brorsson (L)
  Diarienummer 83/17
 • Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer
  Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
  Diarienummer 42/17
 • Motion avseende gratis wifi i kommunens verksamhetslokaler
  Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
  Diarienummer 41/17
 • Motion avseende daglig schemalagd idrott i skolan
  Inkom 170216 från Lennart Ottosson (KV)
  Diarienummer 40/17
 • Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund
  Inkom 160929 från Tony Niva (SD)
  Diarienummer 252/16
 • Motion om att avskaffa delade turer
  Inkom 160304 från Robert Andersson (S)
  Diarienummer 101/16
 • Motion om att erbjuda kommunala ställplatser till husbilsgäster för att främja besöksnäringen i kommunen
  Inkom 150417 från Elin Alavik (FP)
  Diarienummer 97/15

Medborgarförslag

 • Medborgarförslag om utökad gatubelysning i Hudene
  Inkom 170930 från Gerhard Franklin, Herrljunga
  Diarienummer 182/17
 • Medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden
  Inkom 170815 från Simon Fredriksson, Herrljunga
  Diarienummer 171/17
 • Medborgarförslag - Laddstolpar i Herrljunga komun
  Inkom 170612 från Simon Fredriksson, Herrljunga
  Diarienummer 141/17
 • Höja friskvårdsbidraget och ta tillbaka friskvårdstimmen för alla inom vården
  Inkom 140403 från Elisabeth Svensson, Ljung
  Diarienummer 70/14

Besvarade motioner

 • Motion angående vinterväghållning i Herrljunga kommun
  Inkom 130625 från Christina Glad (KV)
  Diarienummer 175/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 170620
 • Motion om fler parkbänkar/bänkar längst gångvägarna
  Inkom 160929 från Tony Niva (SD)
  Diarienummer 251/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Motion om cykelväg Hudene-Herrljunga
  Inkom 151109 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 219/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Motion om cykelväg Herrljunga-Fåglavik
  Inkom 151109 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 218/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Motion om cykelväg Od-Annelund
  Inkom 151109 från  Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 217/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Motion om att bygga ett utomhusgym i Stadsparken Herrljunga
  Inkom 150907 från Christina Abrahamsson (M)
  Diarienummer 168/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Motion om tiggeri i Herrljunga kommun
  Inkom 160929 från Tony Niva (SD)
  Diarienummer 254/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 170314
 • Motion om inrättande av personligt ombud
  Inkom 150401 från Elin Hegg (MP)
  Diarienummer 91/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170214
 • Motion om ålderstest av ensamkommande
  Inkom 160929 från Tony Niva (SD)
  Diarienummer 253/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 161108
 • Motion om organiserad rastaktivitet på kommunens F-6-skolor
  Från Marie Frost (S) 160401
  Diarienummer 149/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 161108
 • Motion avseende långsiktig utveckling av äldreomsorgen i kommunen
  Från Lennart Ottosson (KV) 151023
  Diarienummer 208/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 160614
 • Motion om ungdomsgård i Ljung/Annelund
  Från Ronnie Rexwall (KV) 160209
  Diarienummer 38/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 160510
 • Motion angående uppkoppling via fiber i tätorterna
  Från Finn Svensson (FP) 131028
  Diarienummer 249/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 160308
 • Motion angående handikappsanpassning av simhall
  Från Maria Hjalmarsson (SD) 141027
  Diarienummer 209/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 160308
 • Motion angående digitalt trygghetslarm
  Från Mats Palm (S), Elin Hegg (MP) och Elin Alvik (FP) 150216
  Diarienummer 24/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 160209
 • Motion om att ta ett initiativ som utökar servicen och förbättrar kvaliteten vid behov av vård och omsorg 
  Från Ingemar Kihlström (KD) 150330 Diarienummer 89/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 151208
 • Motion om skyltar på kommunens fastigheter 
  Från Christina Abrahamsson (M) 140217 Diarienummer 38/14
 • Behandlad i kommunfullmäktige 151013
 • Motion om utställning av Artur Henrikssons träarbeten 
  Från Gudrun Gustafsson (M) 140930 Diarienummer 178/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150616
 • Motion gällande nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö
  Från Johnny Carlsson (C) 140203 Diarienummer 19/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150616
 • Motion om visstidsanställning av ungdomar utanför arbetsmarknaden.
  Från Mats Palm och Håkan Blom (S) 120625 Diarienummer 84/12.
  Behandlad i kommunfullmäktige 150512
 • Motion om ett ställningstagande i en viktig kommunikationsfråga som också direkt gynnar vår kommun.
  Från Ingemar Kihlström (KD) 140411 Diarienummer 81/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150407
 • Angående registerutdrag för personal som jobbar i skolan och barnomsorgens lokaler.                                                                                                    Från Ove Severin (KD) 131031 Diarienummer 255/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 150310
 • Angående dörröppnare till Mörlanda bowlinghall                                          Från Gun-Britt Falk , Uno Sanfridsson (C) 140829 Diarienummer 162/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150310
 • Angående avgiftsfri frukost i skola
  Från Mats Palm (S) 130305 Diarienummer 65/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 150217
 • Belysning av träd i, bland annat, stadsparken
  Från Birgitta Larsson (S) 131204 Diarienummer 267/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 141209
 • Ungdomsfullmäktige eller ungdomsråd
  Från Gunnar Andersson (M) 140625 Diarienummer 135/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 141209
 • Tillgång på medicin på apoteket
  Från Pia Bondesson (C) 140902 Diarienummer 164/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 141209
 • Förändra investeringsbudget 2014-2016 för förprojektering av Altorpskolan
  Från Ingemar Kihlström (KD) 140214 Diarienummer 29/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Giftfri kommun
  Från Pia Bondesson (C) 131205 Diarienummer 270/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Kyrkturen
  Från Mats Palm (S) 131021 Diarienummer 241/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Idyllen kring Nossan
  Från Christina Abrahamsson (M) 130204 Diarienummer 20/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Konstgräsplan i Mörlanda och Herrljunga
  Från Finn Svensson (FP) 140307 Diarienummer 54/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 140902
 • Bidrag (flitpeng) tillpersoner inom "Daglig verksamhet"
  Från Mats Palm och Håkan Blom (S) 110825 Diarienummer 110/11
  Behandlad i kommunfullmäktige 121217
 • Kommunalråd för en dag
  Från Finn Svensson(FP) 120507 Diarienummer 66/12
  Behandlad i kommunfullmäktige 140617
 • Gällande kommunala handlingar
  Från Gudrun Gustafsson (M) 130906 Diarienummer 216/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 140617
 • Handikappsanpassning av Gäsenegården och kommunhuset
  Från Gun-Britt Falk (-) 110906 Diarienummer 117/11
  Behandlad i kommunfullmäktige 140513
 • Åtgärder för nya företag och ökat friluftsliv
  Från Ingemar Kihlström (KD) 121101 Diarienummer 153/12
  Behandlad av kommunfullmäktige 140401

 

 • Motion om VA- och renhållning som egen resultat- och balansräkningsenhet. Från Ragnar Emanuelsson (C), 060313 - 65/06.Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion om att öppna fritidsgård i KF Länkens lokal i Annelund. Från Gerd Svensson (S), 060314 - 68/06. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion om alkolås i fordon som används för skolskjutsar i kommunen. Från Håkan Blom (S), 060403 - 83/06. Behandlad av kommunfullmäktige 060905.
 • Motion om kommunalt handlingsprogram för äldreomsorgen. Från Karl-Johan Ferm (C), 060405 - 85/06. Behandlad av kommunfullmäktige 060905.
 • Motion angående samverkansprogram för mönsterarbetsplatser. Från Socialdemokraterna 060515 - 114/06. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion angående icke behovsprövad hemtjänst för personer över 75 år. Från Folkpartiet liberalerna, 060515 - 115/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070130.
 • Motion om fria arbetskläder till vård- och förskolepersonal. Från Socialdemokraterna 060609 - 137/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070306.
 • Motion angående energiåtgång i kommunens byggnader och lokaler. Från Håkan Blom (S), 060814 - 170/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070130.
 • Motion angående öppnande av Annelundsbadet. Från Ragnar Emanuelsson och Karl-Johan Ferm (C), 060828 - 190/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070130.
 • Motion angående flyttande av knallemarknaden från Lejf Olsén (MP) 060905 - 196/06. Behandlad av kommunfullmäktige 100302.
 • Motion angående uppsättande av staket för skolbarn på Norra Parkgatan från Lejf Olsén (MP) 060904 - 197/06. Behandlad av kommunfullmäktige 100302.
 • Motion angående annonsering i Knallebladet. Från Lejf Olsén (MP), 061017 - 227/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070130.
 • Motion om bärbara datorer till ledamöter. Från Andrée Sjöberg (KV), 061211 - 279/06. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion angående öppethållande av återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund. Från Erik Röjd (KV), 070110 - 10/07. Behandlad av kommunfullmäktige 071211.
 • Motion angående upprättande av organisationsskiss samt befattningsbeskrivningar över anställda inom Herrljunga kommun. Från Erik Röjd (KV), 070110 - 11/06. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion angående ungdomsaktivitet i Annelund/Ljungs kommundel från. Heléne de Leeuw (FP), 070123 - 23/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion angående belysning i vägkorsningar i Annelund och Ljung. Från Gun-Britt Falk (KV), 070129 - 28/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080311.
 • Motion om kommunala uppvärmningsanläggningar. Från J-O Johansson, L-Å Skystedt samt Harri Grönman (KV), 070130 - 29/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Motion angående engelskundervisning från förskolan. Från Heléne de Leeuw (FP), 070221 - 39/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion angående minskning av trafik genom Vreta från Ove Severin (KD) 070313 - 50/07. Behandlad av kommunfullmäktige 100302.
 • Motion angående uppsnyggning runt gamla kommunalhuset. Från Ove Severin (KD), 070313 - 51/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion angående utförsäljning av vissa hyresfastigheter i allmännyttan. Från Heléne de Leeuw (FP), 070316 - 52/07. Behandlad av kommunfullmäktige 070904.
 • Motion angående utökning av friskvårdsaktiviteter för kommunanställda. Från Birgitta Larsson (S), 070507 - 76/07. Behandlad av kommunfullmäktige 071016.
 • Motion angående kommunens ansikte utåt och inåt -  en grafisk profil. Från Sarah James-Larsson (M), 070507 - 77/07. Behandlad av kommunfullmäktige 070904.
 • Motion angående utnyttjande av tomma kommunala fastighetsytor för akut barnomsorg. Från Jan-Olof Johansson (KV) 070508 - 78/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Motion angående framtagande av underlag för införande av kommunalt vårdnadsbidrag i Herrljunga kommun. Från Ingemar Kihlström (KD), 070508 - 80/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion om avyttrande av fastigheter som inte behövs i kommunens verksamhet. Från Gudrun Gustafsson (M), 070612 - 87/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Motion om effektivare användning av kommunens lokalytor. Från Gudrun Gustafsson (M), 070612 - 88/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Motion om borttagande av underhållskostnader för nämnder och förvaltningar. Från Gudrun Gustafsson (M), 070612 - 89/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Motion om förändring av budgetprocessen. Från Harry Nilsson (S), 070612 - 90/07. Behandlad av kommunfullmäktige 071016.
 • Motion angående biobaserade drivmedel. Från Gun-Britt Falk (KV), 070612 - 91/07. Behandlad av kommunfullmäktige 071106.
 • Motion om konsumtion av flaskvatten. Från Håkan Lindgern (MP), 070829 - 107/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion angående körning med vattenscooter på Sämsjön. Från Erik Röjd (KV9, 070914 - 109/07. Behandlad av kommunfullmäktige 071016.
 • Motion om motioner och medborgarförslag, annonsering på kommunens hemsida. Från Ove Severin (KD), 070921 - 112/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion om parkeringsplats för långtradare. Från Ove Severin (KD), 070921 - 113/07. Behandlad av kommunfullmäktige 081209.
 • Motion om förbättrade kommunikationer mellan Fåglavik och Herrljunga tätort. Från Håkan Blom (S), 071029 - 132/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Motion angående ekologisk mat. Från Jerker Nordlund (kv) och Andrée Sjöberg (kv) 080114 - 7/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Motion angående pyrotekniska produkter. Från Håkan Lindgren (mp) 080306 - 039/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Motion angående tygpåsen från Sara Naumburg (v) 080306 - 40/08.Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion angående övervakningskameror och belysning på våra skolor. Från Ronny Andreasson (KV) 080314 - 50/08. Behandlad av kommunfullmäktige 110201.
 • Motion angående kommunens ekonomi. Från Karl-Johan Ferm (C), 080610 - 73/08. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Motion angående seniorboende. Från Gun-Britt Falk (KV) och Jerker Nordlund (KV) 081031 - 123/08. Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion om sommarskola på Altorpskolan. Från Petra Abrahamsson och Christina Glad (KV) 090420 - 056/09. Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion om asfaltering av gator och trottoarer. Från Gudrun Gustafsson (M) 090810 - 92/09. Behandlad av kommunfullmäktige 091215.
 • Motion om uppsättning av vägskyltar till Herrljunga. Från Gudrun Gustafsson (M) 090810 - 93/09. Behandlad av kommunfullmäktige 111213.
 • Motion om att lägga ut simhallens cafeteria på entreprenad. Från Erik Röjd (KV) och Ronny Andreasson (KV) 090923 - 111/09. Behandlad av kommunfullmäktige 121106.
 • Motion om framtidens politiker i Herrljunga. Från Heléne de Leeuw (FP) 091005 - 116/09. Behandlad av kommunfullmäktige 121002.​
 • Motion om förändrade öppettider på Concept. Från Finn Svensson (FP) 091116 - 134/09. Behandlad av kommunfullmäktige 111213.
 • Motion om brandvarnare samt utbildning i brandskydd. Från Birgitta Larsson (S) 091116 - 135/09. Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion angående anslutning till ECAD (European Communities Against Drugs) från Mats Palm (S) 091209 - 146/09. Behandlad av kommunfullmäktige 100106.
 • Motion angående vinteraktiviteter i Herrljunga kommun. Från Finn Svensson (FP) 100111 - 06/10. Behandlad av kommunfullmäktige 100504.
 • Motion om fria arbetskläder för anställda inom vård och förskolor. Från Gun-Britt Falk (KV) 100302 - 28/10. Behandlad av kommunfullmäktige 101102.
 • Motion om pargaranti inom äldreboende. Från Finn Svensson (FP) 100317 - 33/10. Behandlad av kommunfullmäktige 101102.
 • Motion om konstgräsplan för fotboll. Från Finn Svensson (FP) 100408 - 41/10. Behandlad av kommunfullmäktige 111213.
 • Motion angående trafikfrämjande åtgärder. Från Erik Röjd (KV) 100419 - 51/10. Behandlad av kommunfullmäktige 110201.
 • Motion om gratis kollektivtrafik för äldre. Från Jerker Nordlund (KV) 100907 - 95/10. Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion om fritidsverksamhet i Fåglavik. Från Jerker Nordlund (KV) 100907 - 96/10. Behandlad av kommunfullmäktige 111213.
 • Motion om cykelväg mellan Södra Björke och Ljung. Från Jerker Nordlund (KV) 100907 - 97/10. Behandlad av kommunfullmäktige 110607.
 • Motion angående websändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Från Håkan Blom (S) 100913 - 98/10. Behandlad av kommunfullmäktige 130326.
 • Motion angående genomförande av kommunfullmäktigebeslut. Från Håkan Blom (S) 100913 - 99/10. Behandlad av kommunfullmäktige 101216.
 • Motion om tillagning av mat på mindre enheter. Från Jerker Nordlund (KV) 101004 - 104/10. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Motion om cykelbana till Ölltorps industriområde. Från Mats Palm och Robert Andersson (S) 101207 - 129/10. Behandlad av kommunfullmäktige 130326.
 • Motion om vinteraktiviteter i Herrljunga kommun. Från Finn Svensson (FP) 101210 - 130/10. Behandlad av kommunfullmäktige 110607.
 • Motion om förändring av antalet ledamöter i Nossan Förvaltning AB. Från Birgitta Larsson (S) 101213 - 131/10. Behandlad av kommunfullmäktige 110201.
 • Motion om avveckling av tjänsten som kommunutvecklare. Från Finn Svensson (FP) 110131 - 17/11. Behandlad av kommunfullmäktige 111213.
 • Motion om certifiering till Fairtrade city. Från Britt Östangård (MP) 110201 - 18/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120619.
 • Motion om hemtjänstens anslag och kvalitet. Från Britt Östangård (MP) 110201 - 19/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120619.
 • Motion om omorganisation av socialnämndens verksamhet. Från Britt Östangård (MP) 110201 - 20/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Motion om kvällsöppet fritidshem och förskola. Från Mats Palm (S) 110214 - 28/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120619.
 • Motion om läsplattor. Från Mats Palm (S) 110228 - 38/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Motion om svenska som ämne i sommarskolan på Altorpskolan. Från Britt Östangård (MP) 110301 -39/11. Behandlad av kommunfullmäktige 110906.
 • Motion om kollektivavtal och sociala krav i upphandlingspolicyn. Från Mats Palm (S) och Håkan Blom (S) 110318 - 50/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120529.
 • Motion om musikskola även för elever med särskilda behov. Från Britt Östangård (MP) 110405 - 53/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Motion om höjning av bidraget till Brottsofferjouren. Från Britt Östangård (MP) 110405 - 54/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Motion om integrationspolitiskt program. Från Mats Palm och Robert Andersson (S) 110815 - 105/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Motion angående kommunens ekonomiska läge. Från Mats Palm (S) 111026 - 131/11. Behandlad av kommunfullmäktige 121106.
 • Motion om behörighet till kommunens IT-system. Från Thomas Larsson (KV) 120126 - 16/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Motion om uppfräschning av Stadsparken. Från Håkan Blom (S) och Mats Palm (S) 120213 - 35/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120529.
 • Motion om åtgärder för ökade arbetstillfllen och fler invånare. Från Karl-Johan Ferm (C) och Uno Sanfridsson (C) 120313 - 49/12. Behandlad av kommunfullmäktige 130903.
 • Motion angående "Fler ungdomar i jobb". Från Finn Svensson (FP) 120507 - 67/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Motion om att plantera nyttoväxter vid förskolor/skolor och äldreboenden. Från Gudrun Gustafsson (M) 120523 - 75/12. Behandlad av kommunfullmäktige 121211.
 • Motion angående skymd sikt vid obevakade järnvägskorsningar. Från Gudrun Gustafsson (M) 120523 - 76/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Motion om ändring av kommunfullmäktiges "utlokaliserade" möten. Från Gudrun Gustafsson (M) 120523 - 77/12. Behandlad av kommunfullmäktige
  130903.
 • Motion angående skötselplan för Orraholmens fritidsområde. Från Jan-Olof Brorson (FP) 120619 -83/12. Behandlad av kommunfullmäktige 140225.
 • Motion angående projektering av om- eller nybyggnad av Altorpskolan. Från Mats Palm och Robert Andersson (S) 120903 - 109/12. Behandlad av kommunfullmäktige 131210.
 • Motion angående attraktivare miljöprofil. Från Ingemar Kihlström (KD) 121011 - 133/12. Behandlad av kommunfullmäktige 131210.
 • Motion om att jobba smartare och få resurser över. Från Finn Svensson (FP) 121125 - 162/12. Behandlad av kommunfullmäktige 130528.
 • Motion om att erbjuda bostäder och arbete för att öka invånarantalet. Från Gudrun Gustafsson (M) 130121 - 21/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131210.
 • Motion angående visionsplan för området runt Mörlanda. Från Mats Palm (S) 130304 - 63/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131001.
 • Motion angående befolkningsutvecklingen i kommunen. Från Lennart Ottosson 130318 - 81/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131210.
 • Motion angående att ett attraktivt boende ger en attraktiv kommun. Från Finn Svensson (FP) 130321 - 87/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131210.
 • Motion angående sophämtning. Från Ove Severin (KD) 130326 - 96/13. Behand-lad av kommunfullmäktige 130903.

Besvarade medborgarförslag

 • Gatlyktor på väg 183 i Grude
  Inkom 170404 från Mona Lennartson, Ljung
  Diarienummer 72/17
  Behandlad i kommunfullmäktige 171017
 • Utegym i Annelund
  Inkom 160127 från Marie Haraldsson, Herrljunga
  Diarienummer 16/16
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Juldekorationer vid Mörlanda och Stationsvägen i Ljung
  Inkom 151214 från Roland Larsson, Ljung
  Diarienummer 237/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Rusta upp rastplats vid Orraholmssjön
  Inkom 150416 från Ingemar Ljungberg, Herrljunga
  Diarienummer 94/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Parker och planteringar
  Inkom 150330 från Birgitta Swahn, Herrljunga
  Diarienummer 88/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Kolonilotter i Herrljunga kommun
  Inkom 150330 från Birgitta Swahn, Herrljunga
  Diarienummer 87/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 170411
 • Bygg en annorlunda lekpark vid Mörlanda
  Från Christina Johansson, Mörlanda 140624
  Diarienummer 134/14
  Behandald i kommunfullmäktige 160405
 • Cykelbana från Storgatan via Hudenevägen 
  Från Johan Hårsmar, Herrljunga 150824 Diarienummer 158/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 151208
 • Gång- och cykelbana från Herrljunga mot Vedum väg 2516 fram till anslutande väg från Olofstorp 
  Från Christina och Johan Salwén, Herrljunga Diarienummer 43/15 150223 
  Behandlad i kommunfullmäktige 151208
 • Gång- och cykelbana från Herrljunga mot Vedum väg 2516 fram till anslutande väg från Olofstorp 
  Från  Lotta och Mikael Johansson, Herrljunga 150218Diarienummer 38/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 151208
 • Behålla skolskjuts, väg 2516 Herrljunga-Vedum anslutande väg från Olofstorp Från Lotta och Mikael Johansson, Herrljunga 150218  Diareinummer 37/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 150908
 • Behålla skolskjuts, väg 2516 Herrljunga-Vedum anslutande väg från Olofstorp 
  Från Christina och Johan Salwén, Herrljunga150223  Diarieummer 42/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 150908
 • Koppla trygghetslarm till brandvarnare  
  Från Stellan Åström SSG i Herrljunga 150309Diarienummer 68/15
  Behandlad i kommunfullmäktige 150908
 • Medel för att skapa bättre förutsättning för nyföretagandet och gymnasieskolan Från Staffan Setterberg 140325 Diarienummer 63/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150616
 • Medborgarförslag om tekniköversyn av trygghetslarmfunktionen.                  Från Staffan Setterberg, Ljung 131206 - 271/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 150310
 • Angående öppethållande i Herrljunga Friskvårdcenter, sommarstängning av badhuset
  Från Ronny Andreasson 140514 Diarienummer 104/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 150217
 • Medborgarförslag om att kommunstyrelsens möten blir offentliga
  Från Kent Johansson 131222 Diarienummer 243/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 141209
 • Medborgarförslag om översyn av revisonsreglemente
  Från Staffan Setterberg 130710 Diarienummer 189/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Medborgarförslag angående cykelbana Bergagärde-Ringleden
  Från Lea Häggsjö 140124 Diarienummer 17/14
  Behandlad i kommunfullmäktige 141125
 • Medborgarförslag om kameraövervakning på kommunala byggnader
  Från Ronny Andreasson 140514 Diarienummer 103/2014
  Behandlad i kommunfullmäktige 140930
 • Medborgarförslag om cykelväg mellan Herrljunga-Bråttensby
  Från Ann-Marie Andersson 111005 Diarienummer 127/11
  Behandlad i kommunfullmäktige 140401
 • Medborgarförslag gällande Stationshuset i Herrljunga
  Från Stina Nilsson 131204 Diarienummer 269/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 140617
 • Medborgarförslag gällande kanotuthyrning vid Nossan
  Från Lars-Åke Söderblom 130124 Diarienummer 23/13
  Behandlad i kommunfullmäktige 140617

 

 • Medborgarförslag angående bostäder på landsbygden. Från Torbjörn Johansson 060208 - 38/06. Behandlad av kommunfullmäktige 061109.
 • Medborgarförslag angående "värdegrunden". Från Stig Andersson, 060223 - 49/06. Behandlad av kommunfullmäktige 060509.
 • Medborgarförslag angående ersättning för barnomsorg inom hemmet. Från Tuve och Helena Löfström, 060919 - 206/06. Behandlad av kommunfullmäktige 070130.
 • Medborgarförslag angående vårdnadsbidrag. Från Tuve och Helena Löfström, 060919 - 207/06. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Medborgarförslag angående reserv av industrilokaler. Från Stig Andersson, 070109 - 4/07. Behandlad av kommunfullmäktige 070417.
 • Medborgarförslag angående lotsservice på finska språket. Från Herrljunga Finska Förening, 070903 - 108/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Medborgarförslag om väntkur i Fåglavik. Från Christer Davidsson, 071015 - 122/07. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Fåglavik. Från Christer Davidsson, 071015 - 123/07. Behandlad av kommunfullmäktige 080205.
 • Medborgarförslag om cykelled - ridväg - vandringsled Herrljunga - Fåglavik. Från Ivar Aronsson, 071030 - 133/07. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Medborgarförslag angående sänkt hastighet på Glasbruksvägen i Fåglavik. Från Christer Davidsson, 071101 - 135/07. Behandlad av kommunfullmäktige 100302.
 • Medborgarförslag om samverkan med andra kommuner i olika nämnder. Från Stig Andersson, 071127 - 144/07.  Behandlad av kommunfullmäktige 080408.
 • Medborgarförslag om åldersdiskriminering i arbetsliv. Från Stig Andersson, 080111 - 4/08. Behandlad av kommunfullmäktige 080902.
 • Medborgarförslag angående "Fåglaviks sjöstad". Från Stig Andersson , 080107 - 6/08. Behandlad av kommunfullmäktige 080513.
 • Medborgarförslag om uppsättande av papperskorgar vid PipeLife i Ljung. Från Agneta Eriksson, 080311 - 44/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Medborgarförslag om uppsättande av hundlatriner i Ljung. Från Agneta Eriksson, 080311 - 45/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Medborgarförslag om inköp av digitalpiano till Hagens sjukhem. Från Stig Andersson, 080829 - 94/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090203.
 • Medborgarförslag om förändring av turordningen för ansökan om barnomsorgsplats. Från Tomas Oscarsson 080916 - 96/08. Behandlad av kommunfullmäktige 091215.
 • Medborgarförslag angående krav på arbetssökande till kommunala tjänster om mantalsskrivning i Herrljunga kommun inom 6 månader. Från Lars Bergström, 081118 - 127/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090310.
 • Medborgarförslag avseende lokala bestämmelser för spridning av gödsel. Från Lennart Ottosson 081128 - 130/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen. Från Krister Modig 081216 - 136/08. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Medborgarförslag om att göra Herrljunga kommun till en GMO-fri kommun. Från Stig Andersson 090210- 21/09. Behandlad av kommunfullmäktige 090901.
 • Medborgarförslag angående kostnad för väntkurer för skolbarn i Fåglavik. Från Fåglaviks Samhällsförening genom Lisbeth Rothlin 090210 - 22/09. Behandlad av kommunfullmäktige 110201.
 • Medborgarförslag angående särskilt boende och trygghetsboende. Från Mats Engström 090304- 33/09. Behandlad av kommunfullmäktige 100201.
 • Medborgarförslag om varför Herrljunga kommun inte vågar investera i medborgarna. Från Mats Engström, 090304 - 34/09. Behandlad av kommunfullmäktige 090526.
 • Medborgarförslag om ny gatubeläggning i Ljung. Från Agneta Eriksson och Inger Holmen 090824 - 96/09. Behandlad av kommunfullmäktige 091215.
 • Medborgarförslag om att installera aggregatdusch i simhallens bastu. Från Lars Bergström (V) 090924 - 112/09. Behandlad av kommunfullmäktige 100406.
 • Medborgarförslag om iordningställande av "Fältbiologhuset". Från Lars-Åke Söderblom 091118 - 137/09. Behandlad av kommunfullmäktige 100406.
 • Medborgarförslag om införskaffande av defibrillator till simhallen. Från Lars Bergström 100112 - 8/10. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Medborgarförslag angående halkproblem i stationstunneln. Från Lars Bergström 100609 - 71/10. Behandlad av kommunfullmäktige 140225.
 • Medborgarförslag angående upphandling och inköp av burägg. Från Helén Persson 110411- 56/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120207.
 • Medborgarförslag om att skicka nämndernas kallelser via mail. Från elever på Kunskapskällan Sp2. 110518 - 84/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120306.
 • Medborgarförslag om bokningssystem för idrottshallar. Från Eva Larsson 110527 - 86/11. Behandlad av kommunfullmäktige 130326.
 • Medborgarförslag om avgiftsfrihet för tillstånd, förbättring av enskilda avlopp. Från Ingvar Valdemarsson och Christer Håkansson 110927 - 123/11. Behandlad av kommunfullmäktige 120306.
 • Medborgarförslag om närproducerad mat t ex Gäseneost. Från Hjördis Sandberg Hegg 120120 - 12/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120529.
 • Medborgarförslag om smör på smörgåsen. Från Hjördis Sandberg Hegg 120120 - 13/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120904.
 • Medborgarförslag angående medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Från Emanuel Bengtsson och Noel Ernebad 120222 - 39/12. Behandlad av kommunfullmäktige 120619.
 • Medborgarförslag angående tydliga riktlinjer för kommunens förskolor. Från Anna Ryding m fl 120229 - 45/12. Behandlad av kommunfullmäktige 131001.
 • Medborgarförslag om namnändring på kommunhusets konferensrum. Från Carina Josefsson 120426 - 64/12. Behandlad av kommunfullmäktige 130423.
 • Medborgarförslag angående besparingar i kommunen. Från Ronnie Rexwall 120530 - 79/12. Behandlad av kommunfullmäktige 121211.
 • Medborgarförslag angående sänkt hastighet på Harabergsgatan. Från Sture Johansson 121030- 145/12. Behandlad av kommunfullmäktige 140225.
 • Medborgarförslag angående miljön runt scoutgården. Från Herrljunga scoutkår, spåravdelningen 130219 - 51/13.
 • Medborgarförslag om smör på smörgåsen. Från Hjördis Sandberg Hegg 130220 - 56/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131001.
 • Medborgarförslag angående uppförande av byggnad på Orraholmen. Från Kent Hessmer m.fl 130527 - 150/13. Behandlad av kommunfullmäktige 131001.
 • Medborgarförslag angående indragningar för hållplatserna Mollaryd och Torpåkra. Från Stina Nilsson, Ljung 131204 - 268/13. Behandlad av kommunfullmäktige 140121.
 • Text
Uppdaterad av Mirjana Lind, 2017-11-07, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Frågor om hantering av medborgarförslag besvaras av kommunfullmäktiges sekreterare

Marie Nordqvist
0513-17112
Marie.Nordqvist
@admin.herrljunga.se

Kansliassistent
Mirjana Lind
0513-17115
Mirjana.Lind
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats