Dela

Kommunstyrelse

Ordförande och kommunalråd
Johnny Carlsson (c)

Vice ordförande och kommunalråd
Christina Abrahamsson (m)


Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och består av 11 politiskt tillsatta ledamöter. Styrelsen ansvarar för styrning och samordning av den kommunala verksamheten. Samtliga förvaltningschefer är anställda av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har särskilt ansvar för kommunens ekonomi, inom de ramar som kommunfullmäktige bestämmer. Man har även uppsikt över nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Styrelsen förbereder ärenden som ska avgöras av fullmäktige samt genomför av fullmäktige fattade beslut.

Kommunstyrelsen  är även ansvarig för samordning av kommunens kris - och säkerhetsverksamhet. Under kommunstyrelsen ingår även vissa enskilda verksamheter såsom folkhälsofrågor, trafikplanering, näringslivsfrågor mm. Vid kommunstyrelsens sammanträden deltager vissa tjänstemän såsom sakkunniga. Framställningar till kommunstyrelsen inlämnas på kommunkansliet.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-11-09, Sidansvarig: Claes Rydberg
Presidium

Ordförande och kommunalråd
Johnny Carlsson (c)
Lunda Östergården 4
524 91 Herrljunga
Tfn. 0513-171 10
Mob. 072-206 22 25
E-post:
johnny.carlsson@
admin.herrljunga.se

Vice ordförande och
kommunalråd
halvtid
Christina Abrahamsson (m)
Stenunga Spången
524 92 Herrljunga
Tfn. 0513-171 32
E-post:
christina.k.abrahamsson@
admin.herrljunga.se

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats