Dela

Samfonder

Herrljunga kommun förvaltar ett antal olika samfonder. Här hittar du mer information om dessa.

Dagny och Herbert Carlssons minnesfond

Fonden handläggs inom utbildningsförvaltningen. Hälften av den årliga avkastningen delas ut som premier till elever vid högstadiets avgångsklasser.

Samfond 1

Fonden förvaltas av utbildningsnämnden. 90 % av avkastningen delas ut som premier till elever på Altorpskolan efter förslag från lärarna. Ansökningsförfarande sker därför inte.

Samfond 2

Fonden förvaltas av socialnämnden. 90 % av avkastningen ska enligt beslut (SN § 119/1999) användas till trivselåtgärder på de särskilda boendena för äldre, tidigare kallat ålderdomshem. Det är personalen via enhetschef som ansöker för exempelvis gemensamma aktiviteter på boendet.

Läs mer om ansökningsförfarandet här: Ansökan Samfond 2

Samfond 3

Fonden förvaltas av kommunstyrelsen. 90 % av avkastningen ska användas för bidrag till ”allmännyttiga ändamål som icke tillgodoses med allmänna medel”. Vid fördelning av medel ska ansökningar med anknytning till Hovs och Molla församlingar i första hand komma ifråga.

Utdelning sker 1 gång per mandatperiod. Läs mer om ansökningsförfarandet här: Ansökan Samfond 3

Uppdaterad av System, 2015-09-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Kommunkansliet
via växeln 0513-170 00

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats