Dela

Socialnämnd

Socialnämnden i Herrljunga kommun består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Du finner personerna under fliken "Ledamöter" i vänsterspalten. Tillika finns ett myndighetsutskott bestående av  5 ledamöter och 5 ersättare från socialnämnden.

Socialnämnden har till uppgift att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Uppgifterna består av att:

  • Socialnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso-
    och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen.

  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgift inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

  • Socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt
    Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgifte enligt alkohollagen och tobakslagen.

  • Socialnämnden fullgör kommunens uppgift enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

  • Socialnämnden har ansvar för arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen.

Här kan du läsa mer om socialförvaltningens verksamhetsområdenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-01-24, Sidansvarig: Magnus Stenmark

Presidium

Ordförande
Lennart Ottosson (KV)
Tfn. 0513-170 24
E-post: lennart.ottosson@
admin.herrljunga.se

Vice ordförande
Andreas Johansson (M)
E-post: andreas.johansson@
admin.herrljunga.se

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats