Dela

Styrdokument

Här kommer Herrljunga kommuns gemensamma styrdokument successivt att läggas upp.

Kommunallagen är själva ramverket för en kommuns befogenheter. Utöver kommunallagen och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal styrande dokument som den själv har antagit. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är reglementen och kommunfullmäktiges budget. Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer där krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som exempelvis
översiktsplan och jämställdhetsplan.

Under rubrikerna till vänster finner du Herrljunga kommuns olika typer av styrdokument med en kort beskrivning av vad de olika dokumenten innebär.

Här hittar du också de riktlinjer som är antagna av kommunfullmäktige för utformning av styrdokument: Riktlinjer för kommunövergripande styrdokumentPDF

Uppdaterad av Marie Nordqvist, 2017-03-02, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Kommunkansliet
via växeln 0513-170 00

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats