Dela

Föreskrifter

Föreskrifter är detaljerade regler för hur en viss fråga ska hantera utöver och med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Kommunfullmäktige upprättar föreskrifter för allmänheten, exempelvis beslutar fullmäktige om lokala föreskrifter enligt
Ordningslagen.

Stadgar är ett äldre begrepp. Ordet lever kvar på områden där det har funnits kommunala regler under mycket lång tid, till exempel torgstadga och
ordningsstadga. Ett annat och mer modernt ord för stadgar är lokala föreskrifter.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-05-30, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Kommunkansliet
via växeln 0513-170 00

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats