Dela

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Nämnden ska:

  • tillhandahålla kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.
  • tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter.
  • förvalta jord, skogs- och exploateringsfastigheter.
  • handlägga ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.
  • tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.
  • handlägga ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.
  • handlägga ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.
  • handlägga och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.
  • handha energirådgivning.
  • verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Ledamöter


Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-02-03, Sidansvarig: Alfred Dubow
Presidium

Ordförande
Börje Aronsson (kv)

Vice ordförande
Osborn Eklund (m)

Information gällande våra
kallelser och protokoll:

Sekretessbelagda ärenden och känsliga personuppgifter har tagits bort från de publicerade protokollen och kallelserna enligt reglerna i Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Kortare sammanfattning av Personuppgiftslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentlighets- och sekretesslagen »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats