Dela

Val 2014

Information om val till riksdag, kommun och landsting


Valdagen för val till riksdag, kommun och landsting är 14 september och förtidsröstningen pågår från 27 augusti. 


Förtidsröstning


Från 27 augusti kan du förtidsrösta och det gör du i Herrljunga och Ljungs bibliotek under deras ordinarie öppettider. Väljare som betjänas av lantbrevbärare kan också rösta i förtid genom sin lantbrevbärare. 

Molla skola, Od skola, Eggvena skola samt Vita huset, Källeryd har öppet lördagen den 6 september mellan klockan 10.00-13.00.


Institutionsröstning


Söndagen den 7 september enligt följande:

  • Hemgården kl. 13.00-14.00
  • Hagen kl. 14.30-15.30 
  • Gäsenegården kl. 16.00-17.00

Även personal samt allmänheten (i första hand besökande) kan rösta då.


Valdagen


Vallokalerna är öppna på valdagen 14 september mellan klockan 8-20. Din vallokal står på ditt röstkort! Om du förlorat ditt röstkort kan en dublett skrivas ut på kommunkansliet under kontorstid, tfn. 0513- 170 00. Övrig tid kontakta valnämndens ordförande Ronnie Rexwall på tfn. 0513-170 25.

Vallokaler på valdagen, kl. 8-20:  

Röstningslokaler och deras öppettider på valdagen:

När Du röstar 
Ta med röstkortet när du röstar. Du måste också kunna styrka din identitet för att få rösta. Ta med id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person styrka din identitet – men då måste den personen visa en id-handling. Alla som har rösträtt kommer att få ett röstkort under tiden 21-27 augusti. Här står det var och när du får rösta. Har du inte fått något röstkort eller tappat det, kan du få ett nytt genom att ringa valnämnden på telefon: 0513-170 25.

Rösta med bud 
Om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en lokal där man kan rösta, kan du rösta med bud. För detta behövs särskilt material som du kan få genom valnämnden. Anhörig eller vårdare kan enligt vallagens regler vara bud. 

Mer information 
Mer information om valet finns på Valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats

Lättläst
På valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats finns lättläst information om valet. Där kan du läsa om hur ett val går till. Texten är lättläst. Det är inga svåra ord eller långa meningar.


Onsdagsräkning


Den 17 september klockan 10 i kommunhusets B-sal räknar valnämnden röster som inte kunde räknas på valdagen. Räkningen är offentlig. 

Valnämndens preliminära rösträkning
Valnämndens preliminiära rösträkning kallas ofta för onsdagsräkningen.

Kommunen ansvarar för granskning av alla förtidsröster. Vid onsdagsräkningen räknas bland annat förtidsröster som inte skickades ut till vallokalerna, röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt röster som inkommit efter valdagen.

Den 17 september räknar valnämnden dessa röster med början klockan 10. Platsen är kommunhuset i Herrljunga, Torget 1, B-salen. Räkningen är offentlig.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2014-09-11, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Ordförande
Ronnie Rexvall (kv)
Tfn. 0513-170 25

Vice ordförande
Tomas Svennberg (S)

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats