Räddningstjänstens utbildningar

Herrljunga Räddningstjänst genomför utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen Väst. Utbildningarna är av olika karaktär och riktade till olika målgrupper.

Herrljunga Räddningstjänst erbjuder utbildningar i bland annat brandkunskap, hjärt- och lungräddning och brandskyddsarbete.

Kurserna riktar sig till företag, privatpersoner eller skolor. Om du vill boka utbildning, är intresserad eller har frågor kontaktar du ansvarig räddningstjänsteman för utbildningar.

Bokning och förfrågan

För bokning kontakta Räddningstjänstens externutbildningsansvarig, eller Brandskyddsföreningen Väst.

Adress, Herrljunga Räddningstjänst

Postadress Box 201, 524 23 Herrljunga
Besöksadress: Brandstationen, Ringleden