Utbildningar för företag

Här finner du de kurser som vi erbjuder till företag. Om du har några frågor om utbildningarna kan du höra av dig till ansvarig kontaktperson som du hittar längst ner på sidan.

Lätta steg till brandkunskap

Att ge sin personal en grundläggande utbildning i brandkunskap är alltid en bra investering. En brand är oftast begränsat till en början. Om personalen har god brandkunskap så kan det räcka för att minska konsekvenserna för en brand. Denna utbildning kan vara ett led i det systematiska brandskydd som ska finnas på en arbetsplats.

Minsta debitering 10 stycken deltagare.

Lätta steg till systematiskt brandskyddsarbete

Lätta steg till säkerhet riktar sig till den verksamhetsansvarige eller till den som är utsedd att ansvara för säkerheten på mindre företag. Du får grundläggande kunskaper om riskanalys samt systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete. Kursen kan vara ett första steg även för säkerhetsansvariga på större företag eller en utsedd brandskyddskontrollant.


Heta arbeten

För att få göra så kallade "heta arbeten", exempelvis svetsning, kapning eller lödning, måste du gå den här utbildningen. Kursen är även avsedd för den som ska utfärda tillståndet för arbetet samt den som ska vara brandvakt. Efter genomförd kurs tillhandahåller deltagaren ett certifikat och kurslitteratur.

Pris sätts av Brandskyddsföreningen,se deras hemsida.

Anläggningsskötare

Enligt försäkringsbolagens regler, SBF 110:6, är varje ägare av ett automatiskt brandlarm skyldig att ha två utbildade anläggningsskötare. Denna kurs riktar sig till er som är nyutsedda anläggningsskötare. Med rätt kunskaper om automatlarmet kan onödiga larm minskas.

Pris sätts av Brandskyddsföreningen, se deras hemsida.

Hjärt & lungräddning (HLR)

Kursen ger deltagarna handlingsberedskap att känna igen andnings- och cirkulationsstillestånd, kunskap att skapa fria andningsvägar och ge konstgjord andning i kombination med hjärtkompression samt riktlinjer hur behandling för luftvägstopp på vuxen människa genomförs.

Minsta debitering är 10 deltagare.

Livräddande första hjälpen till barn

Kursen ger deltagarna handlingsberedskap att ge livräddande första hjälpen till barn. Den innehåller allt det du behöver veta om HLR, åtgärder när barnet satt i halsen, barnolycksfall och allvarliga akuta sjukdomar.

Minsta debitering 8 deltagare.

Grundläggande D-HLR

I grundkursen D-HLR lär du dig att använda en hjärtstartare. Du lär dig också hur man ska agera när man är två eller flera som hjälpa till vid ett hjärtstopp.

Minsta debitering för 10 deltagare.