Arbete för unga

Det finns olika möjligheter för dig mellan 16-24 att prova på arbetslivet för att få in en fot på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet.

Har du behov av stöd för att nå arbete eller studier, kan du få det på Arbetscenter i Herrljunga som i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten erbjuder olika aktiviteter för dig som är arbetssökande.

Delegationen för unga till arbete – DUA

Delegation unga till arbete (DUA) är en nationell satsning som verkar på lokal nivå, där Herrljunga kommun och Arbetsförmedlingen har en överenskommelse för att öka andelen unga med gynmnasie-/yrkesexamen samt minska  ungdomsarbetslöshet. DUA omfattar alla ungdomar i åldern 16-24 år som är folkbokförda i Herrljunga kommun som varken arbetar eller studerar.

Tack vare att kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans så effektiviseras insatser för ditt bästa. Genom att utveckla samverkan ytterligare kan resurser användas mer effektivt och ge ett bättre och mer sammanhållet stöd än tidigare. Exempel på insats kan vara att få en praktikplats med handledare via Herrljunga kommun.

Feriearbete

Kommunens största satsning på dig som ung är feriearbete. Det erbjuder dig som gått ut nian till och med att du fyllt 17 år, en möjlighet att få prova på ett arbete i kommunen under 60 timmar. Det finns också möjlighet att vara sommarlovsentreprenör för dig som vill prova på att driva eget företag.

En möjlighet att prova på arbetslivet

Feriearbete möjliggör för dig att prova på arbetslivet samt en chans att tjäna egna pengar och få arbetslivserfarenhet samt referenser. Feriearbete erbjuds till dig som är:

  • Folkbokförd i Herrljunga kommun och har ett tiosiffrigt personnummer.
  • Gått ur nian till och med att du fyllt 17 år.

Arbetsplatserna är inom Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Tekniska Förvaltningen.

Feriearbete inom Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen erbjuder feriearbete på förskolor och fritidshem. Arbetsuppgifterna är bland annat att vara med och delta tillsammans med barn och personal i den dagliga verksamheten vid till exempel måltider, lekar med mera.

Feriearbete inom Socialförvaltningen

Socialförvaltningen erbjuder sommararbete inom bland annat särskilt boende för äldre, LSS boende, daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet i Gäsene och inom arbetsmarknadsenheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan de olika områdena från att hjälpa till med dagliga sysslor i köket till att ordna aktiviteter.

Feriearbete inom Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen erbjuder sommararbete inom olika arbetsområden. Arbetsuppgifterna varierar mellan de olika områdena från trädgårds- och parkarbete till att hjälp till vid tillagning av måltider och lokalvård.

Sommarlovsentreprenör

Som sommarlovsentreprenör får du lära dig att driva ett eget företag. Här arbetar du självständigt och bestämmer dina arbetstider.

Vem kan bli sommarlovsentreprenör?

Du kan ansöka till sommarlovsentreprenör om du är:

  • född 1999-2001
  • inskriven i gymnasieskolan
  • folkbokförd i Herrljunga Kommun och har ett tiosiffrigt personnummer.

Är du folkbokförd i en annan Sjuhärdskommun än Herrljunga kontaktar du handläggaren där.

Obs! Man kan inte ha både ett feriearbete och vara sommarlovsentreprenör, du kan ansöka om båda men måste bestämma dig efter att du blivit kontaktad om du fått feriearbete eller plats som sommarlovsentreprenör. Herrljunga har begränsat antal platser om 5 stycken.

Inledande utbildning

Under fem inspirerande kursdagar förbereder vi dig för ditt företagande. Du träffar också nya kompisar och får värdefulla kontakter från näringslivet.

Sommarlovsentreprenör börjar med 5 dagars utbildning den 19, 20, 21, 26 och 27 juni. Då vill vi att du finns på plats och deltar i aktiviteterna. Det är ett krav för att du ska få ditt startkapital och kunna starta företaget.

Så driver du ditt företag

Du får ett startkapital på 2 500 kronor för att komma igång. Därefter tjänar du dina pengar på det du säljer, ensam eller tillsammans med en kompis, under minst tre veckor. Du kommer att ha tillgång till utbildade handledare och mentorer för avstämning varje vecka. Vi sammanfattar sommarens erfarenheter 7 och 8 augusti. I samband med avslutningslunchen får du ditt diplom. Det är viktigt att du följer den information som vi skickar till din e-post.