Kemikalier

Företag och verksamheter i Sverige använder stora mängder kemikalier. Den som hanterar kemiska produkter ska ha kunskap om produkterna, dess farlighet och hur de skall lagras och hanteras. Det ska finnas en aktuell förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom en verksamhet.

Idag finns det över 100 000 olika kemiska ämnen på marknaden. Många företag och verksamheter använder stora mängder kemikalier men kunskapen om effekterna på oss människor och miljön är begränsad. För dig som driver en större verksamhet som är anmälningspliktig till kommunen finns särskild lagstiftning som berör just kemikalier. För mindre verksamheter gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler som säger att verksamheten ska vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risk för skada på miljön eller människors hälsa. Oavsett din verksamhets storlek så krävs det att du har god ordning bland dina kemikalier.

Använd miljömärkta produkter

Både som företagare och privatperson kan du göra aktiva val och försöka välja ett mer miljövänligt alternativ. När du väljer produkt ska du ta den som är minst farlig för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIOlänk till annan webbplats) och Reach-förordningenlänk till annan webbplats hjälper dig att välja rätt.