Pågående och planerade upphandlingar

Herrljunga kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmänt tillgänglig elektronisk databas. Vissa upphandlingar ska även annonseras inom hela EU om möjligheten att lämna anbud. Annonserna publiceras i den elektroniska databasen TED, Tenders Electronic Daily.

Aktuella upphandlingar

Alla upphandlingar som Herrljunga kommun deltar i annonseras elektroniskt på OPIC. Du som leverantör kan prenumerera på upphandlingar som annonseras i annonssystemet och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

Upphandlingsprocessen är helt elektronisk, vilket innebär att förfrågningsunderlag hämtas och anbud lämnas via upphandlingsverktyget Tendsign.