Dela

Serveringstillstånd, folköl och tobak

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen och lämnas till alkoholhandläggaren i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan. Avgiften ska vara inbetald på bg 841-0078 i samband med att ansökan skickas in. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt.

Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar och bestämmelser om att alkoholdrycker ska serveras under sådan former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överseverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika vilkor.

E-tjänst

Ansökningar om alkoholtillstånd hittar du här: E-tjänst tillstånd enligt alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad av Linnea Holm, 2016-11-24, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats