Dela

Enkät om trygghet

Herrljunga kommun och polisen har samarbetat under många år och så kommer det att vara även fram över. För att utöka detta samarbetet kommer kommunen och polisen ta fram en så kallad lägesbild.

I lägesbilden kommer olika områden/frågor att belysas, så som exempelvis trafik, otrygga områden/platser, grupperingar som skapar otrygghet med mera. För att få en så verklighetsnära lägesbild som möjligt kommer vi ta in information från olika personer och yrkesgrupper.

En del av denna information kommer via att hämta via den enkät om trygghet som finns här nedan.

När lägsebilden är klar, kommer kommunen och polisen gemensamt göra prioriteringar och satsningar där behovet är som störst.

Tack för att du tar dig tid att delta i undersökningen!

Vilken kommundel bor du i?
Multiple selection

Är du....Din ålder är...


Känner du dig trygg i Herrljunga kommun?
Finns det någon plats i Herrljunga kommun som du känner dig mer otrygg på?


Om polisen skulle lägga mer fokus på något av områdena som spaltas upp här nedan, vilket tycker du vore viktigast?
Multiple selection


Om Herrljunga kommun skulle lägga mer fokus på något av områdena som spaltas upp här nedan, vilket tycker du vore viktigast?
Multiple selection

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-11-07, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Folkhälsosamordnare
Viveca Lundahl
0513-171 30
viveca.lundahl
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats