Dela

Information och anmälan gällande feriearbete för ungdomar, sommaren 2017

Feriearbete för ungdomar i Herrljunga kommun är till för de som är bosatta i kommunen. Du ska sluta nian i år eller tidigare och ännu inte fyllt 18 år.

Under sommaren 2017 erbjuds ett begränsat antal platser inom kommunens olika förvaltningar. Varje arbetstillfälle omfattar 60 timmar. Perioderna skiljer sig åt mellan de olika förvaltningarna.

Sista ansökningsdag har nu passerat och alla sökande kommer att kontaktas.

 

Följande förvaltningar inom kommunen kommer att - som det ser ut nu - erbjuda feriearbete:

Bildningsförvaltningen erbjuder feriearbete på förskolor och fritidshem. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att vara att delta tillsammans med barn och personal i den dagliga verksamheten så som vid måltider, lekar mm. Din uppgift blir att stödja barnen och ha tillsyn över dem.

Socialförvaltningen erbjuder sommararbete inom bland annat särskilt boende för äldre, LSS boende, daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet i Gäsene och inom arbetsmarknadsenheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan de olika områdena från att hjälpa till med dagliga sysslor i köket till att ordna aktiviteter.

Tekniska förvaltningen erbjuder sommararbete inom olika arbetsområden. Arbetsuppgifterna varierar mellan de olika områdena från trådgårds- och parkarbete till att hjälp till vid tillagning av måltider och lokalvård.

Formulär för intresseanmälan för feriearbete

Arbetsplats och period

Nedan finns de arbetsställen som vi erbjuder inom kommunen. Rangordna de olika förvaltningarna i formuläret längst ner på denna sida. Skriv alltså ditt förstahandsval först och sedan ditt andrahandsval under och så vidare.

Skriv även med den tidsperioden du vill jobba på respektive förvaltning i samma rangordning. Är det någon period du inte kan, var snäll och skriv det under "Övrigt" i formuläret. Observera att antalet platser per period varierar så det är en fördel om du skriver i fritext om det är någon vecka du inte kan arbeta.

Exempel:

  1. Bildningsförvaltningen - förskolor, vecka 24-25
  2. Bildningsförvaltningen - fritids, vecka 25-27

Vi kan inte garantera att du får plats på Bildningsförvaltningen/Tekniska förvaltningen om det bara är de två du väljer att ha med i ditt val. Du kan bli tilldelad en plats på någon av de andra förvaltningarna ändå.

Bildningsförvaltningen

  • Vecka 25-27
  • Vecka 29-31

Socialförvaltning

  • Vecka 25-27
  • Vecka 28-30
  • Vecka 31-33

Tekniska förvaltningen

  • Vecka (25) 26-27
  • Vecka 28-30
  • Vecka (31) 32-33


Formuläret är borttaget i och med att sista ansökningsdag nu passerat!

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-04-24, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Vid frågor ta kontakt med Pernilla Nordberg via e-post på pernilla.nordberg
@admin.herrljunga.se eller via telefon på 0513-173 68.

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats