Dela

Växtkraft 10 000 - våga - vilja - växa -

"Växtkraft 10 000 - våga, vilja, växa" är Herrljunga kommuns utvecklingsplan.  Utvecklingsplanen tar sikte på år 2020 och utgör den övergripande planen för kommunens utveckling de kommande cirka tio åren. Underrubriken "våga, vilja, växa" vittnar om att det utöver vilja också krävs mod och kraft för att växa.

10 000 invånare - vårt övergripande mål

10 000 invånare år 2020 är vårt övergripande mål. Svaret på frågan varför en positiv befolkningsutveckling är viktig kan besvaras genom positiva effekter såsom:

• Ökade skatteintäkter.
• Ökat elevunderlag för kommuens grundskolor.
• Ökat kundunderlag för handel och service.
• Nya människor med nya kunskaper och värdefulla erfarenheter.
• Nya kontakter med andra delar av Sverige och världen genom dem som flyttar hit.
• Ungdomar som har studerat kommer tillbaka med attraktiva kunskaper

Visionsmål och inriktningsmål

Utvecklingsplanen utgår från 4 visionspunkter samt inriktningsmål som gemensamt ska bidra till att skapa framgång för Herrljunga kommun och för att det övergripande målet om 10 000 invånare ska nås.

Visionsmålen är nr 1-4
Inriktningsmål är nr 1-6

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
-------
5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Ta del av utvecklingsplanenPDF i sin helhet.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg
Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats