Dela

Kommunala organisationen

Klicka på organisationsträdet så blir det större!

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Herrljungas kommunfullmäktige består av 31 direktvalda ordinarie ledamöter från 9 olika partier.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 11 ordinarie ledamöter. Kommunstyrelsen bereder nästan alla ärenden som skall beslutas av kommunfullmäktige. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas. I Herrljunga kommun finns utöver 1 valnämnd och 1 krisledningsnämnd även 6 facknämnder. Facknämnderna ansvarar bland annat för den löpande verksamheten och genomför vad kommunfullmäktige beslutar. Servicenämnderna är gemensamma nämnder som Herrljunga kommun och Vårgårda kommun har tillsammans.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-03-16, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats