Dela

Bygg och miljöförvaltning

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst.

Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, energirådgivning och för GIS.

I förvaltningen ingår även räddningstjänsten, som ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse och för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Räddningstjänsten ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-01-09, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

TF Bygg och miljöchef
Elaine Larsson
0513-171 21
elaine.larsson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats