Dela

Kommunstyrelsens förvaltning

Följande verksamhets- och utvecklingsområden hör till kommunstyrelsens förvaltning:

 • Strategisk planering och plan- och byggfrågor
  Vår vision anger att Herrljunga ska vara en god miljö för både boende och företag och att invånarantalet ska växa till 10 000. Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen.
 • Beredskap och säkerhet
 • Kommunikation och medborgardialog
  Utvecklarfunktionerna inom kommunikation och medborgardialog ansvarar för alla informationskanaler internt och externt. Det handlar om webbplatsen, sociala medier, annonsering, guider, kartor och kommuntidningen bland annat. Här skrivs också kommunens pressmeddelanden. Man ansvarar för kommunens grafiska profil och projektleder diverse mässdeltaganden och så vidare.
 • Folkhälsoutveckling
  Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.
 • Nämndadministration och arkiv
  Administrationsenheten har det övergripande ansvaret för den centrala dokument- och ärendehanteringen. Enheten har ansvar för samordning och sekreterarskap av samtliga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige (förutom bygg- och miljönämnden) samt ansvar för central registrering av handlingar. Enheten har också ansvar för centralarkiv och arkiveringsfrågor samt håller utbildningar i ärendehantering, arkivering och offentlig förvaltning.
 • Besöksnäring
Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-04-21, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Kommunchef
Tf. Alfred Dubow
0513-172 04
alfred.dubow
@admin.herrljunga.se

Plan- och byggfrågor
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Beredskap och säkerhet, övergripande verksamhetsansvar
Christian Hallberg
0513-170 91
christian.hallberg
@admin.herrljunga.se

Kommunikation och medborgardialog
Johanna Renko
0513-171 25
johanna.renko
@admin.herrljunga.se

Folkhälsoutveckling
Viveca Lundahl
0513-171 30
viveca.lundahl
@admin.herrljunga.se

Nämndadministration
och arkiv, kanslichef

Emelie Cergic Boberg
0513-171 12
emelie.cergic-boberg
@admin.herrljunga.se

Besöksnäring
Birgitta Saunders
0513-170 31
birgitta.saunders
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats