Dela

Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningen är uppdelad på tre verksamhetsgrenar samt en central stödenheten. För en detaljerad skiss se organisationsskissen nedan.

OrganisationsskissPDF

Uppdaterad av Linnea Holm, 2017-05-17, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Socialchef
Magnus Stenmark

Verksamhetschef bistånd
Eva Österlund Hjort

Verksamhetschef socialt stöd
Robert Rydquist

Verksamhetschef vård- och omsorg
Aniko Andersson Persson


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats