Avgifter LSS

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala till kommunen. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men kommunen tar ut avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnadspris. Du ska betala din egen matkostnad.

Daglig verksamhet

När du är på daglig verksamhet betalar du 59 kr för lunch samt 9 kr för fika de dagar du äter. För resan till och från daglig verksamhet med färdtjänst betalar du som för en enkelresa. Inom Herrljunga kommun är det 58 kr/tur och retur.

LSS-boende, korttidsvistelse och skolinternat

Bor du på ett LSS-boende, är på korttidsvistelse eller bor på skolinternat är kostnaden för mat 89 kr/dagen. Är du inte där hela dagen betalar Du för de måltider du äter:

  • Frukost 18 kr
  • Lunch 31 kr
  • Mellanmål 9 kr
  • Kvällsmat 31 kr

Kostnaden för mat på korttidstillsyn är 58 kr/dag

Hemtjänst

Har du beslut om insatser enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänst betalar du för insatsen beroende på dess omfattning. Avgiften beslutas utifrån dina ekonomiska förutsättningar om du lämnar in inkomstförfrågan. Får vi inte in inkomstförfrågan debiteras du maxavgift. 

1-4 gånger i månaden - 645 kr/månad
2-7 gånger i veckan - 1 251 kr/månad
Fler än 7 ggr/vecka - 2 045 kr/månad

Hemsjukvård - 330 kr/månad

Trygghetslarm - 258 kr/månad

Matdistribution - 55 kr/portion + 46 kr/vecka för utkörning

Avlösning upp till 10 timmar/månad - Avgiftsfritt

Boendestöd

Boendestöd är en avgiftsfri insats.