Polis på plats i kommunhuset

Herrljunga kommun och Polisen samverkar i många ärenden. Polisen finns på plats i kommunhuset två timmar i veckan. Då kan du få hjälp med enklare ärenden som till exempel anmälningar, hittegods eller svar på frågor.

Träffa polisen

Varje onsdag kl 12:00 - 15:00 finns polis på plats i kommunhuset för att hjälpa dig med enklare ärenden. Övrig tid är receptionen behjälplig om du till exempel behöver lämna in hittegods eller behöver svar på enklare frågor.

Samverkan mellan Polisen och Herrljunga kommun

Polisen och kommunen samverkar med syftet att åstadkomma något mer än den ena parten ensam kan åstadkomma. Polisen har som huvuduppgift att minska brottslighet och öka tryggheten. Kommunen har en mängd ansvarsområden som har en brottsförebyggande effekt. Samverkan är att tillsammans arbeta för en kommun som upplevs som en trygg plats att bo och vistas på.