Omsorg och stöd

Äldre och seniorer

Aktiviteter, ansökan om stöd, avgifter, boende, hjälp och stöd i hemmet, matsedlar äldreomsorg, färdtjänst med mera.

Hjälp till barn och unga

Ungdomsmottagning och annat stöd

Flyktingmottagning och introduktion

SFI - svenska för invandrare

Funktionsnedsättning

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Familjecentralen

Mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år

Matsedlar äldreomsorg

Matsedlar för Nyhagaköket och för äldreboenden i kommunen