Krisgrupp POSOM

Kommunen är huvudman för POSOM som har till uppdrag att ta hand om människor i akut kris. Kommunen samverkar i POSOM med andra offentliga aktörer.

Genom att snabbt ta hand om människor i akut kris kan man förebygga långvariga sociala och psykologiska problem hos de som drabbats i samband med en svår och oväntad händelse.

Ibland inträffar en större olycka, med ett stort antal drabbade, där kommunens och primärvårdens ordinarie resurser för stödverksamhet inte kan hantera situationen. Då kan en organisation som kallas POSOM aktiveras genom kommunen.

Om POSOM blir aktiverat så kommer det finnas information på Herrljungas hemsida om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du skall söka din hjälp.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Socialförvaltningen är ansvarig för organisationen kring arbetet. Ledningsgruppens deltagare är bland annat från socialtjänst, skola, primärvården, kyrkorna, polisen och räddningstjänsten.