Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende för äldre (särskilt boende) vänder sig till dig som inte längre klarar av att bo hemma.

Vård- och omsorgsboende är en biståndsbedömd insats som beviljas dig som har behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses i ditt ordinarie boende.

På ett särskilt boende har du en egen lägenhet som du hyr av kommunen. Till lägenheten finns det tillgång till gemensamhetsutrymmen såsom vardagsrum och matsal. På boendet finns personal dygnet runt som ska hjälpa och stötta dig i vardagen med det du har behov av.

Hagen

Demensboende

Hemgården

Vård- och omsorgsboende

Att flytta till vård- och omsorgsboende

Praktiskt information inför flytt

Korttidsplats

Furuhagen erbjuder korttidsplats

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt biståndshandläggare - telefontid 8.30-9.30


Handläggare för personer födda dag 1-10

0513-171 54

Handläggare för personer födda dag 11-21

0513-171 41

Handläggare för personer födda dag 22-31

0513-171 44