Hemgården

Hemgården är centralt beläget i Herrljunga med kort gångavstånd till butiker, bank, matställen & caféer samt allmänna kommunikationsmedel som tågstation och buss.

Boendemiljö

Hemgården är ett äldreboende och vi har 51 lägenheter med möjlighet för parboende i tre av dem. De totalt 51-54 platserna är fördelade på 6 enheter i två våningsplan, varav tre enheter är för personer med demenssjukdom och tre för personer med omfattande omsorgsbehov.

På varje enhet finns gemensam matsal, dagrum/tv-rum samt möjlighet att läsa tidningen, umgås med övriga brukare samt personal.

Varje lägenhet har 1 rum med egen rymlig toalett med dusch, säng och ev. sängbord. Övrig inredning så som möbler och textiler står ni själva för, för att skapa trivsel. Det finns telefon- och antennuttag till medflyttad egen telefon samt tv.

Våra mål

Vårt mål är att anpassa insatserna efter hyresgästens individuella behov och möjligheter detta gör vi genom att arbeta med hyresgästens förmågor, hälsa och livskvalitet. Vi arbetar med ett rehabiliterande och salutogent synsätt. Vi försöker att skapa en meningsfull tillvaro för våra hyresgäster.

Aktiviteter

För att skapa en meningsfull tillvaro så är det viktigt med aktiviteter och gemenskap för våra hyresgäster. Varje enhet anordnar sina egna aktiviteter för sina hyresgäster utifrån deras behov och förmåga, så som kafferep, bakning, plocka frukt, göra saft, promenader osv

I samlingslokalen vid Hemgårdens huvudentré anordnas regelbundet aktiviteter så som tex: gymnastik med fysioterapeut 1-2gg/v, väntjänst, bingo och de olika kyrkorna anordnar gudstjänster 3 av 4 lördagar/månad. Anhöriga är hjärtligt välkomna att delta.

Kost och måltider

Personalen serverar frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika. Kosten och måltiderna är en viktig del av vardagen och är ett tillfälle för en social gemenskap för våra hyresgäster. Måltiderna tillagas i Nyhagaköket som också ligger i Herrljunga.

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskapet är en viktig del i vår verksamhet, den skapar god kvalité och delaktighet för våra hyresgäst. Kontaktmannen är den som ansvarar för att hyresgästen får sina behov tillgodosedda på ett tryggt o säkert sätt, t ex genom en genomförandeplan som upprättas vid inflyttning och kontinuerligt uppdateras. Genomförandeplanen är hyresgästens (och personalens) ”verktyg” som beskriver vad hyresgästen behöver stöd och hjälp med samt hur och när han/hon vill få sina behov tillgodosedda/utförda genom egen delaktighet och vid behov i samarbete med personalgruppen så hyresgästen känner sig trygg i utförandet av insatserna.

Kontaktmannen håller i alla kontakter runt hyresgästen, till exempel med anhöriga och alla inblandade yrkeskategorier.

Besöksadress: Västergårdsgatan 49 , 52430 Herrljunga