Matleverans

Behöver du få maten levererad hem, hjälp med att laga till den eller kanske hjälp vid måltiden? Allt det kan du ansöka hos kommunen om.

Om du inte själv kan laga din mat eller klarar av att lösa matfrågan så finns det möjlighet att få mat hemskickad till din bostad. Alla som inte själv klarar att lösa matfrågan, oavsett ålder, har rätt att ansöka om hjälp och få sina behov prövade. Det är Nyhagaköket som lagar maten och den levererars kyld en gång i veckan av Herrljunga Taxi.

Du kan enkelt ansöka om matleverans genom att kontakta en biståndshandläggare. Du kan även vid behov få hjälp med biståndsbedömda insatser, till exempel: hjälp vid måltiden, uppvärmning, inköp av matvaror osv.

Du betalar endast för de matportioner du har beställt.