Maten inom äldreomsorgen

Maten och måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för välmående och trivsel hos de äldre. Maten är inte bara en källa till energi och ett gott näringstillstånd utan en del i den sociala samvaron och en av dagens höjdpunkter. En satsning på bra mat i omsorgen är en sattsning på hela verksameheten.

Måltiderna anpassas så långt det är möjligt utifrån de äldres behov och önskemål. I köket arbetar alla aktivt med att ta fram menyer med smaker och dofter som väcker minnen hos de äldre. Anpassningen gör att obalans mellan näringsintag och förbrukning minimeras som annars kan leda till störningar i näringstillståndet. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Minskad aptit, låg fysisk aktivitet och otrivsamma måltidsmiljöer är faktorer som påverkar näringsintaget.

Måltidskvalitet

Att en måltid upplevs som bra och att gästerna känner matglädje beror inte bara på det som ligger på tallriken. Begreppet måltidskavlietet är bredare där flera pusselbitar ska samverka så som säker, näringsriktig, god, integrerad, trivsam, hållbar med mera.

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga med maten och inte bli sjuk av den. Herrljunga kommun säkerställer detta genom tillförlitlig kompetens om livsmedelssäkerhet med bra rutiner som är implementerade i verksamheten.

God, integrerad, trivsam, hållbar och näringsrik måltid

Ett bra näringsintag är viktigt för alla och ger goda förutsättningar för att orka leva ett aktivt liv. Åldrandet innebär att aptit och ätandet påverkas och oftasta äter de äldre för lite. För att täcka energibehovet behövs därför energität mat, efterrätter och flera mellanmål. Maten kan också behöva konsistensanpassas för att de äldre ska tillgodese sig den. För att säkerställa att de måltider som serveras uppfyller näringsriktigheten för respektive målgrupp använder sig Herrljunga kommun av ett kostdataprogram där alla recept och måltider beräknas.

Maten som serveras ska vara god. För att laga god mat krävs kompetenta kockar med fingertoppskänsla. Herrljunga kommun har valt att satsa på komptetens och alla som arbetar i äldreomsorgens kök är utbildade kockar.

Måltiden ska vara integrerad med omsorgen. Måltiden ska bidra till samhörighetskänsla, ge social samvaro och stimulans.

Ett gott bemötande och trevliga lokaler bidrar till en trivsam måltid. Lokalen där måltiden intas bör vara ren och fräsch, ha en bra belysning, sanerad från oväsen och oroande ljud samt ge möjlighet till samvaro eller avskildhet.

Att måltiden ska vara hållbar innebär att genom medvetna val påverka miljön negativt så lite som möjligt och istället bidra med positiva effekter.

Kommunens måltider inom äldreomsorgen är näringsberäknade för att säkerställa att de uppfyller gästens behov. En viss måltidsordning bör följas för att säkerställa näringsintaget hos de äldre.

Måltidsordning

Måltid

Tider

Energifördelning %

Kcal

Frukost

07.00-08.30

15-20

320-430

Mellanmål

09.30-10.30

10-15

210-320

Lunch

11.00-13.00

20-25

430-540

Mellanmål

14.00-15.00

10-15

210-320

Middag

17.00-18.30

20-25

430-540

Kvällsmål

20.00-21.00

10-20

210-430

Genom att följa denna måltidsordning serveras måltiderna med ett jämt mellanrum över dygnet och nattfastan blir inte mer än 10 timmar. Det är viktigt att vid behov kunna servera extra mellanmål till de äldre oavsett tid på dygnet.