Maten inom äldreomsorgen

Maten och måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för välmående och trivsel hos de äldre. Maten är inte bara en källa till energi och ett gott näringstillstånd utan en del i den sociala samvaron och en av dagens höjdpunkter. En satsning på bra mat i omsorgen är en sattsning på hela verksameheten.

Måltiderna anpassas så långt det är möjligt utifrån de äldres behov och önskemål. I köket arbetar alla aktivt med att tillaga måltider med smaker och dofter som väcker minnen hos de äldre. Anpassningen gör att obalans mellan näringsintag och förbrukning minimeras som annars kan leda till störningar i näringstillståndet. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Minskad aptit, låg fysisk aktivitet och otrivsamma måltidsmiljöer är faktorer som påverkar näringsintaget.

Måltidskvalitet

Att en måltid upplevs som bra och att gästerna känner matglädje beror inte bara på det som ligger på tallriken. Begreppet måltidskavlietet är bredare där flera pusselbitar ska samverka så som säker, näringsriktig, god, integrerad, trivsam och hållbar.

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga med maten. Herrljunga kommun säkerställer detta genom tillförlitlig kompetens om livsmedelssäkerhet med bra rutiner som är implementerade i verksamheten.

God, säker, integrerad, trivsam, hållbar och näringsrik måltid

Ett bra näringsintag är viktigt för alla och ger goda förutsättningar för att orka leva ett aktivt liv. Åldrandet innebär att aptit och ätandet påverkas och oftasta äter de äldre för lite. För att täcka energibehovet behövs därför energität mat, efterrätter och flera mellanmål. Maten kan också behöva konsistensanpassas för att de äldre ska tillgodese sig den. För att säkerställa näringen i måltiderna som serveras för respektive målgrupp, använder sig Herrljunga kommun av ett kostdataprogram där alla recept och måltider näringsvärdesberäknas.

Maten som serveras ska locka våra sinnen för att väcka aptiten. Herrljunga kommun har valt att satsa på komptetens och alla som arbetar i äldreomsorgens kök är utbildade kockar.

Måltiden bör utgöra en integrerad del med omsorgen. Måltiden ska bidra till social gemenskap och trivsel. En guldkant i tillvaron både till vardag och fest.

Ett gott bemötande och trevliga miljö bidrar till en trivsam måltid. Måltiden bör vara lugn och fri från orosmoment.

Att måltiden ska vara hållbar innebär att man gör medvetna val vid inköp av livsmedel, som närproducerat, svenskt och ekologiskt.

Kommunens måltider inom äldreomsorgen är näringsberäknade för att säkerställa att de uppfyller gästens behov. En viss måltidsordning bör följas för att säkerställa näringsintaget hos de äldre.

Måltider som serveras inom äldreomsorgen fördelas jämnt över dygnet. Nattfastan ska inte överstiga mer än11 timmar. För att öka matlusten och förhindra undernäring erbjuds näringstäta mål med upp till fem mellanmål per dygn.