Anhörigstöd

Anhörigstöd är för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp. Att vårda en närstående kan ge mycket glädje, men ibland kan du som närstående själv behöva stöd för att orka hjälpa. Då kan stöd och hjälp från samhället underlätta.

I Herrljunga kommun erbjuder vi anhörigstöd i form av:

  • avlösning i hemmet
  • växelvård och korttidsplats
  • dagverksamhet
  • enskilda samtal med stödpersoner

Du ansöker om insatser av detta slag hos biståndshandläggare/socialsekreterare.

Två personer håller handen