Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper genom kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas och de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I pensionärs- och funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens äldre- och funktionshinderorganisationer: PRO Herrljunga, PRO Gäsene, SPF Knutpunkten, NHR och FUB. Även finska föreningen sitter med i rådet.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnd och tekniska nämnden samt tjänstepersoner från socialförvaltningen.

Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Protokoll KPR 2019-03-20.pdf 704.9 kB 2019-03-27 07.52
Protokoll KPR 2019-05-28.pdf 559.4 kB 2019-07-15 11.59
Protokoll KPR 2019-09-24.pdf 237.4 kB 2019-12-05 15.59
Protokoll KPR 2019-11-19.pdf 749.6 kB 2019-12-11 08.40