Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper genom kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas och de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I pensionärs- och funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens äldre- och funktionshinderorganisationer: PRO Herrljunga, PRO Gäsene, SPF Knutpunkten, NHR och FUB. Även finska föreningen sitter med i rådet.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnd och tekniska nämnden samt tjänstepersoner från socialförvaltningen.

Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Protokoll 2018-03-21.pdf 127.7 kB 2018-04-04 08.30
Protokoll 2018-05-29.pdf 152.7 kB 2018-06-07 13.19
Protokoll 2018-09-25.pdf 863.7 kB 2018-10-05 09.56
Protokoll 2018-11-20.pdf 324.2 kB 2018-11-30 11.04