Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

De som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper genom kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas och de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I pensionärs- och funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens äldre- och funktionshinderorganisationer: PRO Herrljunga, PRO Gäsene, SPF Knutpunkten, NHR och FUB. Även finska föreningen sitter med i rådet.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnd och tekniska nämnden samt tjänstemän från socialförvaltningen.

Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Protokoll 2015-11-25.pdf 737 kB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2015-09-02.pdf 165.7 kB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2015-05-06.pdf 403.7 kB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2015-02-18.pdf 2.8 MB 2017-10-24 15.28