Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

De som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och bor i kommunen har möjlighet att vara med och påverka den kommunala verksamheten för dessa grupper genom kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet.

Rådet ska vara ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas och de funktionshindrades riksorganisationer i kommunen.

I pensionärs- och funktionshinderrådet ingår representanter från kommunens äldre- och funktionshinderorganisationer: PRO Herrljunga, PRO Gäsene, SPF Knutpunkten, NHR och FUB. Även finska föreningen sitter med i rådet.

I rådet ingår också politiker från kommunstyrelse, socialnämnd och tekniska nämnden samt tjänstemän från socialförvaltningen.

Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Protokoll 2016-11-23.pdf 251 kB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2016-09-28.pdf 3.5 MB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2016-06-01.pdf 271.8 kB 2017-10-24 15.28
Protokoll 2016-03-22.pdf 312.1 kB 2017-10-24 15.28